Citáty na téma soubor


Thomas Hora foto
Thomas Hora 1
americký psychiatr 1914 – 1995
„Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid, zdraví a jistotu.“

Rudolf Nurejev foto
Rudolf Nurejev 1
tanečník, herec 1938 – 1993
„Byl bych připraven to zítra převzít. Ale nejprve je nutno vyhodit všechny tlusté a líné členy souboru. na otázku, zda by chtěl být vedoucím baletního souboru vídeňské opery“


Hector Berlioz foto
Hector Berlioz 9
nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební k... 1803 – 1869
„Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu.“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Věda není nic než soubor pokusů, které se povedly.“

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„Když vědec nezná odpověď na problém, žije v nevědomosti. Když výsledek tuší, žije v nejistotě. A když má proklatě velkou jistotu o charakteru výsledku, ještě pořád ho hlodají nějaké pochybnosti. Zjistili jsme, že pro dosažení pokroku to má ohromný význam. Musíme uznat naši ignoranci a ponechat prostor pochybám. Vědecké poznatky jsou souborem tvrzení pronesených s různým stupněm jistoty – některá tvrzení jsou naprosto nejistá, některá skoro jistá, ale žádná nejsou jistá absolutně.“

Noam Chomsky foto
Noam Chomsky 2
americký lingvista (MIT) 1928
„„Je nutné zničit naději, idealismus, solidaritu a starost o chudé a utlačované, je nutné nahradit tyto nebezpečné city sebestředným egoismem a všudypřítomným cynismem, který se domnívá, že veškerá změna je k horšímu, takže člověk by pak měl jednoduše přijmout, že státně kapitalistický řád s jeho inherentními nerovnostmi a útiskem je to nejlepší, čeho lze dosáhnout. Ve skutečnosti je v plném proudu široká mezinárodní propagandistická kampaň, která má přesvědčit lidi – zejména mladé – nejen o tom, že by právě toto měli cítit, ale že to takto dokonce už sami cítit chtějí, a že pokud si tento soubor hodnot neosvojí, zůstanou podivnými pozůstatky oné strašlivé doby, která již naštěstí uplynula.““

Ladislav Horák 1
český akordionista 1966
„...za jakékoli epochy skladatelé skládali pro stávající soubory. Když kolem Mozarta projela paní se skleněnou harmonikou, napsal jí koncerty. A stejné je to i teď. Pokud někdo ví, že hraji s violoncellem, nebo s bicími nástroji, nebo s paní Soňou Červenou, napíše skladbu přímo pro toto obsazení, protože ví, že se bude provozovat a že se dostane k posluchačům.“

Georges Mink 1
francouzský sociolog
„Já skutečně nejsem odborníkem na shodnost dvojčat ani psychiatr. Nemůžu říct, co se v hlavě Jaroslawa Kaczyńského odehrává. Nicméně se domnívám, že odkaz, který oba vybudovali, tento soubor myšlenek, koncepcí i tento světonázor u něj přetrvávají a že je pro něj v situaci, kdy zůstal sám, obtížné toto vše změnit.(o bratrech Kaczyńských) “


„Jako principálovi mi jde o to, abych do divadla dostal výrazné režisérské osobnosti, jenom setkáváním s nimi může růst soubor. Nemám ambici, abych jako ředitel dělal nejlepší inscenace, a zval sem proto horší tvůrce.“

Pierre Simon de Laplace foto
Pierre Simon de Laplace 1
francouzský matematik a astronom 1749 – 1827
„Důmyslná metoda vyjádření každého možného čísla pomocí souboru deseti symbolů (každý symbol má místní a absolutní hodnotu) vznikla v Indii. Myšlenka se zdá dnes být tak prostá, že už nevnímáme její význam a nesmírnou důležitost. Její důležitost si lépe uvědomíme, když uvážíme, že byla nedostupná dvěma největším mužům starověku, Archimédovi a Apolloniovi.“

David Prachař foto
David Prachař 1
český dabér a herec 1959
„Divadlo je běh – abychom zůstali u té sportovní terminologie – na střední trati, tak na šest, deset let. Pak by se měl soubor rozpustit a přijít nový šéf. A každý šéf by měl mít možnost přivést si s sebou své herce a s nimi i novou poetiku. A pak, když se vyčerpají, měli by odejít a nabídnout čistý stůl. Takový je divadelní koloběh, a tak by to mělo být i na Národním.“

Věra Linhartová 3
česká spisovatelka 1938
„[Exil] není než pohodlná nálepka, jež je přikládána povrchně a bez rozlišení celého souboru různých situací nebo chování.“


Jiří Lábus foto
Jiří Lábus 2
český herec 1950
„Já o svém herectví skutečně hodně pochybuju. Nechci se nikoho dotknout, ale pokud se v mé generaci objevily nějaké herecké individuality, tak vzešly vesměs ze souborů, kde aspoň na čas zažily velkou svobodu.“

Dmitrij Chvorostovskij foto
Dmitrij Chvorostovskij 1
ruský operní baryton 1962
„Vzájemně se požírají jako pavouci v láhvi.“ o souboru Velkého divadla v Moskvě

Emmanuel Carrère foto
Emmanuel Carrère 2
francouzský autor a režisér 1957
„Trestní zákoník je soubor nařízení, která zakazují chudým okrádat bohaté, zatímco občanský zákoník týmiž opatřeními dovoluje bohatým okrádat chudé.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Každá generace má (totiž) soubor svých vášní, lásek a záujmů jež vyznává s jistotou urputností, aby se tak odlišila od starších a utvrdila v generační svébytnosti. Podrobení takové generační mentalitě (té pýše stáda) mi bylo vždycky protivné.“ Žert

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .