Citáty na téma souhrn


Václav Havel foto
Václav Havel 47
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Základní otázka, kterou si tu je třeba položit, zní: Proč se vlastně chovají tak, jak se chovají; proč dělají vše to, co ve svém souhrnu vytváří ten impozantní dojem totálně jednotné společnosti, totálně podporující svou vládu.
Myslím, že každému nepředpojatému pozorovateli je odpověď zřejmá: žene je k tomu strach!“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Věda je prostě souhrn receptů, které vždycky pomáhají. Všechno ostatní je literatura.“


Oliver Herford foto
Oliver Herford 4
americký spisovatel 1863 – 1935
„Osudem často nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životě dopustili.“

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916
„Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili a z toho, co jsme zapomněli.“

Rainer Maria Rilke foto
Rainer Maria Rilke 16
rakouský básník a spisovatel 1875 – 1926
„Sláva je souhrnem nedorozumění, která se nakupí kolem jména.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.“

Norbert Wiener foto
Norbert Wiener 12
americký matematik 1894 – 1964
„Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.“


 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Charakterem člověka nazývám souhrn jeho morálních návyků.“

Louis Aragon foto
Louis Aragon 13
francouzský spisovatel 1897 – 1982
„Lidská kultura je jistě výsledkem a souhrnem všech kultur národních, výsledkem jejich spolužití a harmonie.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Morálka je souhrn předpisů, které část lidí nedodržuje proto, že je neuznává. Kdežto většina je uznává proto, že je nedodržuje.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 23
německý filozof 1770 – 1831
„Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.“


„Jednotlivec v národě má své chyby, ale souhrn národa je svatý, v něm skryty jsou zárodky všeho dobrého.“

Václav Ertl foto
Václav Ertl 1
český lexikograf, lingvista, literární historik, publicis... 1875 – 1929
„S jazykového hlediska je v principu správné to, v čem se největší počet vynikajících spisovatelů (pokud jde o jazyk spisovný) shoduje … Souhrn všech znaků s tohoto stanoviska za správné uznaných … skládá představu spisovatele absolutně dobrého (neboli usus spisovný).“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Vesmír jest souhrn všech jednoduchých fyzických těles.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Nejsem zajedno s matematiky. Domnívám se, že souhrn nul je nebezpečné číslo.“

Obrázky s citáty na téma souhrn

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .