Citáty na téma společník


Herbert Louis Samuel foto
Herbert Louis Samuel 23
britský politik 1870 – 1963
„Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.“


„Je to váš přítel, váš společník, váš obránce, váš pes. Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce. Bude váš, věrný a oddaný, do posledního úderu srdce. Jste mu povinován zasloužit si takovou oddanost.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Trpělivost je společníkem moudrosti.“

George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880
„Zvířata jsou velmi milí společníci - nekladou otázky a nekritizují.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Četba knih nám poskytuje tu neocenitelnou možnost, že při ní nejsme vázáni na svou současnost, ale můžeme si za společníky zvolit lidi kterýchkoli uplynulých dob.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Muž, který jde sám, se může vydat na cestu, jen co se probudí. Ten, kdo cestuje se společníkem, musí ještě počkat, až bude připraven i on.“

Edgar Watson Howe foto
Edgar Watson Howe 1
spisovatel a redaktor 1853 – 1937
„Žádný váš společník by vás nevydržel poslouchat, kdyby nevěděl, že potom přijde na řadu on.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka.“ o Oscaru Wildeovi

Geoffrey Dutton 1
australský spisovatel a historik 1922 – 1998
„V horolezectví nemám rád konkurenční prostředí. Nemusíte šplhat do hor, aby jste je dobyli, ani být lepší než vaši společníci. Obdobně ve vědě. Většina dobrých vědců jsou nekomplikovaní lidé, jednoduše nadšení svou prací.“

Jan Tykač 3
1842 – 1921
„Veselý společník všude oblíben; překročuje-li však pravou míru, dere se kejklířům do řemesla, a společnosť jej dle toho i ceniti bude.“

Viana Moog 1
brazilský novinář a právník 1906
„Pro kolonizátora Brazílie, muže renesance, byla žena kořistí. Pro puritána, muže reformace, byla žena jeho společníkem v práci...“


Adolph Knigge foto
Adolph Knigge 4
německý spisovatel a svobodný zednář 1752 – 1796
„Můžeme-li voliti, volme sobě za společníky vždy lidi moudřejší, lidí, od nichž se mužem něčemu přiučiti, kteří nám nelichotí a svými vědomostmi nám se vyrovnají.“

Max Frisch foto
Max Frisch 4
švýcarský dramatik a romanopisec 1911 – 1991
„"Člověk dokáže vypravovat o všem, jenom ne o svém skutečném životě; - tato nemožnost to je, co nás odsuzuje k tomu, že zůstáváme takoví, jak nás naši společníci vidí a jak nás obrážejí..."“ Stiller

„Jak každý muž, žena i dítě ví, Jonah Hex nemá žádné přátele..... pouze dva společníky: Jedním je sama Smrt a tím druhým štiplavý pach střelného prachu.“ Jonah Hex: Tvář plná násilí

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Pravé pokání není žádnou lehkou záležitostí. Je to důkladná změna smýšlení o hříchu, změna, která sama v sobě ukazuje zbožný zármutek a ponížení — v upřímném vyznání před trůnem milosti — v úplném odstoupení od hříšných zvyků, a zůstávající nenávistí vůči hříchu. Takové pokání je nerozlučný společník spásné víry v Krista.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .