Citáty na téma sraz


Zig Ziglar foto
Zig Ziglar 34
americký motivační řečník 1926 – 2012
„Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane.“

Tereza Boučková foto
Tereza Boučková 9
česká spisovatelka a scénáristka 1957
„Člověk může na neúspěchy trénovat věčně. A vždycky ho srazí.“


Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt 7
německý autor 1819 – 1892
„Začínáme nenávidět teprve tehdy, když nás někdo srazí v naší lásce na kolena.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil.“

Edmond Rostand foto
Edmond Rostand 6
francouzský spisovatel 1868 – 1918
„Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec! Však bít se budu, bít a bít až nakonec!“

Dušan Radovič foto
Dušan Radovič 69
srbský básník 1922 – 1984
„Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají.“

Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij 34
ruský spisovatel 1868 – 1936
„Všichni lidé usilují nejen snížit vynikajícího člověka na úroveň svého vlastního chápání, ale dokonce se pokoušejí srazit ho k sobě pod nohy do onoho lepkavého bláta, které sami nadělali a pak ho pojmenovali všedním životem.“

Lauren Oliver 54
americká spisovatelka 1982
„Lidé vás vždycky mohou překvapit. Srazí vás na prdel. Vlastně to byla jediná věc, s kterou jste mohli skutečně počítat. - Panika“


Diane Setterfield 3
anglická spisovatelka 1964
„Když člověka utvrzujete v přesvědčení, že je dítko Štěstěny, tím velkolepěji ho můžete srazit k zemi.“

Eliška Horelová foto
Eliška Horelová 3
1925 – 2015
„Radost je potkat dobré a laskavé lidi a nesrazit se s blbci.“

Daniel H. Wilson foto
Daniel H. Wilson 2
americký spisovatel 1978
„Latifundie, nebo tak. To je vám příšera, jako rybí dinosaurus, vo který si mysleli, že už vymřela. Našli zkaměněliny a všecko. A pak jednoho dne se ňákej rybář pěkně vyjevil, když ji vytáhnul z moře jako ďábla z podsvětí. Felipe říká, že tahle ryba je živoucím důkazem toho, že pořádnýho sráče nemůžeš nikdy srazit až na samý dno. Jednoho dne se z něj zase zvedne, chápete?
(Robokalypsa, str. 31)“

Carlo Ciccioli 1
italský politik 1952
„Říká se, že vrátil Itálii důvěryhodnost, že Monti hovoří plynně anglicky, že je důstojný a vždy dobře oblečený. Jenže Italy srazil na kolena.“


Benito Mussolini foto
Benito Mussolini 8
premiér Itálie 1883 – 1945
„Bůh není! A jestli je, dávám mu 5 minut na to, aby mě srazil bleskem.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Když se hlava srazí s knihou a ozve se dutý zvuk, je to vždycky chyba té knihy? (D 399)“

„Abys mohl jít dál, musíš být sražen k zemi.“

„Láska je hloupé, riskantní úsilí. Dovolit si milovat někoho je jako vyrvat si srdce z hrudi, podržet ho v rukou, zakrvácené, odhalené a zranitelné, a doufat, že se neobjeví nic nebo nikdo, co by ho srazilo na zem a rozdupalo na prach. (Cena nevinnosti)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .