Citáty na téma stádo


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Václav Klaus je jediný silný protihráč, kterého jsem v politickém životě ČR potkal. Všichni ostatní byli stádo šašků.“


Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Z čeho jsem smutný? Z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na Boha, na duši i na to, že máme kulturu, že máme taky rádi krásné věci, které nás odlišují od toho žraní jako stádo. Že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně.“

Andrzej Sapkowski foto
Andrzej Sapkowski 31
polský spisovatel fantasy 1948
„Pokrok,” prohlásil, “je jako stádo sviní v humně. Z takého stáda, to sa mosí uznat, je užitek. Je uzený špek, je ovar, je prejt, sú klobásky, sú nožky v rosolu. Tož sa nesmí ohrnovat nos, že je všecko posrané.“

Josef Velenovský foto
Josef Velenovský 9
český botanik, mykolog a vysokoškolský pedagog 1858 – 1949
„Davy nikdy nepoznají lháře a podvodníka a letí jako stádo za hesly. Proto nemá se nevzdělaným lidem dávati právo rozhodování o důležitých státních věcech neřkuli dosazovati je na odpovědná místa úřednická.“

Isaac Bashevis Singer foto
Isaac Bashevis Singer 9
polsko-židovsko-americký autor 1902 – 1991
„Moje závěť obsahuje pokyny pro můj pohřeb, při kterém nepůjdou za rakví truchlící pozůstalí, ale stádo volů, ovcí, prasat, drůbeže a malé přenosné akvárium s živými rybami, a všechna zvířata si obléknou bílý závoj na počest člověka, jenž by raději zahynul, než by jedl sobě blízké bytosti.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu.“

Milan Růžička foto
Milan Růžička 46
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Stádo se chytá snadněji než jednotlivé kusy.“


„Osel přijme každý náklad, jen když může jít v čele stáda.“

Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616
„Je krásné něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Válečný hrdina je obětní beran, který vede na oltář celé stádo.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Chudák musí počítat své stádo.“


Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

„Mé stádo s jedinou ovcí.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 64
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Stádní konformita má jen jednu výhodu: je trvalá, netrpí křečovitými výkyvy. Jednotlivec se zavádí do šablony konformity ve věku tří až čtyř let a od té doby nikdy neztratí kontakt se stádem. I jeho pohřeb, na který pohlíží jako na poslední velkou společenskou událost svého života, je v přesné shodě se šablonou.“

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník 58 – 140
„Jediný prašivý kus může zmršit i celé stádo.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .