Citáty na téma statek


John Donne foto
John Donne 8
anglický básník 1572 – 1631
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Všechny války vznikají pro hmotné statky.“


Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977
„Materiální statky, které vlastníme my, do jisté míry vlastní a spoutávají nás.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Odvrhneme od sebe veškeré sobectví, nebudeme shromažďovat ani statky, ani poznatky, ani milence, ani přátele, ani zásady, ani sebe samé: následkem toho se otevře naše mysl, uvolní se vůči člověku i zvířeti a bude tak přístupná, že už vůbec nebudeme moci zůstat sami sebou a zachováme se pouze ve spojení s celým světem!“

 Epiktétos foto
Epiktétos 35
starověký filozof 50
„Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach. Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.“


 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Revoluce je koňská medicína. Společnost roztlouká své kosti ranami kladiva, ničí svou strukturu, obrací naruby své instituce, mění vlastnické poměry a nově rozděluje statky, zaměřuje výrobu podle jiných zásad, pokouší se co nejrychleji tempo jejího přírůstku, a právě v tuto chvíli nejradikálnějšího rozbíjení se snaží znovu budovat, vytvořit si novou kostru tím, že štěpuje kostní dřeň. Léčba je to radikální, často je nutno prosazovat ji násilím.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?“


Hippiás z Elidy 3
starověký řecký filozof -443 – -399 př. n. l.
„Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Největší ze všech statků je krása ženy.“

 Simónidés z Keu foto
Simónidés z Keu 2
starověký řecký hudebník a básník -556 – -468 př. n. l.
„Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .