Citáty na téma statek


John Donne foto
John Donne 8
anglický básník 1572 – 1631
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?“


Karel Schwarzenberg foto
Karel Schwarzenberg 28
český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních... 1937
„Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času.“

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Válka je způsob, jak rozbít na kousky anebo vystřelit do stratosféry či potopit do hlubin moře hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí mas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné inteligenci.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Všechny války vznikají pro hmotné statky.“

Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977
„Materiální statky, které vlastníme my, do jisté míry vlastní a spoutávají nás.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“


Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Odvrhneme od sebe veškeré sobectví, nebudeme shromažďovat ani statky, ani poznatky, ani milence, ani přátele, ani zásady, ani sebe samé: následkem toho se otevře naše mysl, uvolní se vůči člověku i zvířeti a bude tak přístupná, že už vůbec nebudeme moci zůstat sami sebou a zachováme se pouze ve spojení s celým světem!“

 Epiktétos foto
Epiktétos 35
starověký filozof 50
„Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach. Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.“


 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Revoluce je koňská medicína. Společnost roztlouká své kosti ranami kladiva, ničí svou strukturu, obrací naruby své instituce, mění vlastnické poměry a nově rozděluje statky, zaměřuje výrobu podle jiných zásad, pokouší se co nejrychleji tempo jejího přírůstku, a právě v tuto chvíli nejradikálnějšího rozbíjení se snaží znovu budovat, vytvořit si novou kostru tím, že štěpuje kostní dřeň. Léčba je to radikální, často je nutno prosazovat ji násilím.“

Hippiás z Elidy 3
starověký řecký filozof -443 – -399 př. n. l.
„Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .