Citáty na téma stezka


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Nechoď tam, kudy vede stezka... Místo toho jdi cestou necestou a zanech stopu svou.“

„Ty tvaruješ svůj strom života. Práce by tě měla uspokojovat. Ptej se sama sebe, co tě baví, v čem jsi dobrá, na co jsi hrdá, když se ti podaří něco mimořádného. V pocitech nech vyklíčit začátek stezky a uč se na ní tančit. Nespěchej. Není kam spěchat. Vyzkoušej vše, co tě zajímá. Až se ti srdce rozběhne radostí, sama poznáš, kde toužíš zakotvit... - R´íhan“ Dračí cejch


 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Mnichové, toto jest vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení: je to tato osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha.“

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Čistého poznání mohou dosáhnout jenom ti, kdo jsou mravně čistí podle předpisů jógy. Každý jiný člověk, i kdyby viděl do propasti bytí, uvidí vše brýlemi nižšího já, proto jeho poznatky nebudou pravdivé. I kdyby to byl člověk nejupřímnější a bohabojný, bude svými informacemi klamat, neboť vše přizpůsobí svým slabostem, domněnkám a spekulacím.“ Přímá stezka

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Pokud člověk o něco usiluje puzen vášní, nemůže toho dosáhnout ani s největší námahou. Když toho však přece dosáhne, neuspokojí ho to.“ Přímá stezka

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Věda nám prozradila, že z celkového záření vidíme jen nepatrný úsek. A přece chce člověk tvrdit, že je skutečné jenom to, co vidí. To je úžasná naivnost.“ Přímá stezka

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Nedbejte tvrzení, že "pánbůh se stará o všechny lidi". Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“ Přímá stezka

„Život je příliš krátký, abychom žili bez lásky.“ Tygrova stezka - Jennifer


Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Pro snazší orientaci hledajících lidí mohu konečně říci, že jsem se přesvědčil, že pravého vůdce sotva budete moci zbožňovat.... Přinutí vás k přemýšlení a zaměstná vás tak, že vám na jeho zbožňování sotva zbude čas.“ Přímá stezka

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Křivá je stezka věčnosti.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Naděje, ať už je jakkoli klamná, slouží přinejmenším aspoň k tomu, že nás ke konci života vede po půvabné stezce.“


„Poznat celý svět znamená jediné - poznat sám sebe. - Tygrova stezka“

„Mysl plná otázek je otevřená pochopení.“ Tygrova stezka – Učitel oceánů

„Jak se má člověk spokojit s něčím průměrným, když zažil vyjímečnost?... Nejspíš to prostě přijme a naučí se vážit si vzpomínek. - Tygrova stezka“

Jicchak Rabin foto
Jicchak Rabin 5
izraelský politik, státník a obecné 1922 – 1995
„Členové Knesetu, nemůžeme si vybírat své sousedy, ani své nepřátele, dokonce ani ty nejkrutější mezi nimi. Máme jen to, co tu je. OOP bojovala proti nám, a my bojovali proti nim - a s nimi nyní hledáme stezku k míru. Můžeme zamknout všechny dveře, překazit všechny pokusy o mír. Máme morální právo nezasednout k jednacímu stolu s OOP ... nepotřást rukou, která tiskla spoušť. Máme sílu odmítnout s odporem návrhy OOP - a pak se stát nevědomky partnery v pokračujícím cyklu, se kterým jsme museli do nynějška žít: války, terorismus a násilí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .