Citáty na téma svár


Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“

Karel Schwarzenberg foto
Karel Schwarzenberg 28
český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních... 1937
„Václav Havel jest nyní na pravdě Boží; co tento výraz znamená? Ve staré češtině pod výrazem pravda se nechápala jenom výpověď o skutečném stavu věci, v níž Pravda byla spravedlnost a Právo s velkým P. V tomto smyslu také bylo husitské heslo "Pravda Boží vítězí". Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl. Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny. To je hluboký smysl hesla Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali, přesto je to podstata lidského boje. My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát.“ Ve smutečním projevu při pohřbu Václava Havla


„Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.“

 Empedoklés foto
Empedoklés 7
starověký řecký filozof -490 – -430 př. n. l.
„Láska a svár střídavě získávají moc: láska sjednocuje všechny věci, ničí tak svět sváru a tvoří z něho ráj; svár však opět prvky rozlučuje a tvoří tento svět.“

Jan Procházka foto
Jan Procházka 42
český scénárista a spisovatel 1929 – 1971
„Každá společnost je nepřetržitý svár snílků a cyniků za lhostejného přihlížení netečných.“

Jean Rostand foto
Jean Rostand 9
francouzský spisovatel 1894 – 1977
„Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala.“

Geoffrey Chaucer foto
Geoffrey Chaucer 8
anglický básník 1343 – 1400
„Líp vlézt na půdu než být v domě se svou ženou v páru, jež má tak radost z potyček a svárů, že co chce manžel, má vždy nerada.“

Ludmila Vaňková foto
Ludmila Vaňková 3
česká spisovatelka a spisovatelka historických románů 1927
„Kde dojde ke sváru mezi dobrem a zlem, nemá dobro naději.“ Genesis


Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 51
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Stále znovu se v dějinách opakují tyto tragické okamžiky, že tehdy, kdy by bylo nutné naprosté sepětí všech spojených sil na ochranu evropské kultury, nemohou knížata a státy ani na chvilku utlumit své drobné sváry.“

Lin Yutang foto
Lin Yutang 5
čínský spisovatel 1895 – 1976
„Móda v ženském odívání, za celou lidskou historii a na celém světě, to jsou jen nekonečné variace na téma věčného sváru mezi přiznávanou touhou obléknout se a nepřiznanou touhou svléknout se.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Svár občanů je vždycky nepřátelům vhod.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza.“


 Hérakleitos foto
Hérakleitos 63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
„Vše se děje ve sváru.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Mnohem nepříjemnější pro mne mělo následky, že snažil jsem se smířiti české esperantisty. Byla tu Unie, která byla seskupena kolem esperantisty K. a pak Associe družící se k esperantistovi B. Já snažil se poznati, u koho je pravda, žádal jsem letákem všechny čelné esperantisty, aby mi sdělili, proč je ten svár. Dostal jsem velký počet dopisů, jichž uveřejněním vyšlo na jevo, že pan K., jinak velmi bystrý člověk, si hraje na diktátora v Unii, odkud dává vylučovati všechny lidi jemu nepohodlné. Přímo mne urazilo, když byl vyloučen i čestný člen a zakladatel esperanta u nás, Theodor Čejka, učitel z Bystřice pod Hostýnem. Rázně jsem se ho ujal a o výsledku své ankety jsem referoval v Praze ve zvláštní schůzi, k níž byli pozváni četní esperantisté. To mi vyneslo zvolení za předsedu Associe, ale zároveň tolik nesnází a pronásledování od stoupenců pana K. mi to způsobilo, že jsem se po roce předsednictví vzdal a nechtěje si ještě více překážek v cestu klásti, než jsem jich již měl, stykům s českými esperantisty jsem se raději vyhýbal, ač mi to bylo vždy líto. Ale mé zkušenosti byly příliš smutné.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.“

John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Ať si nikdo nemyslí, že zabije hřích několika mírnými nebo jemnými údery. Ten, kdo jednou ranil hada, nepokračuje-li jej bít dokud jej nezabije, může litovat, že vůbec začal ten svár. A stejně tak ten, kdo se počal vypořádávat se svým hříchem, a nepronásledoval jej nepřetržitě až do smrti. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .