Citáty na téma svazek


John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Organizace, která myslí pouze v dimenzích od jedněch voleb ke druhým a kde automaticky generace otců vystřídají synové, není žádnou politickou stranou, nýbrž čínským klanem. Není tělesem, které je vedeno myšlením a svědomím občanské kontinuity, nýbrž se jedná o indiánskou tlupu, spoutanou pokrevními svazky a vlastními předsudky.“

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 8
katolický papež, nyní emeritní 1927
„Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života. “


Bedřich Václavek foto
Bedřich Václavek 7
český estetik, literární teoretik a kritik, překladatel 1897 – 1943
„To je největší omyl lásky, že bezpodmínečně vždycky chce být ukojena, být šťastná. Tento klam zničil už nejpevnější svazky, jaké kdy mezi mužem a ženou existovaly.“

William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham 62
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 – 1965
„Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Ve svazku tak nejistém, jako je láska, je jedno zaručeně jisté - oč méně člověk miluje, o to více je milován.“

Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Manželství z lásky je svazek dvou lidí, kteří si byli souzeni od počátku světa. Všechny překážky hravě odstranili, neboť jsou to lidé, kteří se k sobě ideálně hodí a žádný z nich by nemohl žít ve šťastném manželství s někým jiným.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.“

Georges Bataille foto
Georges Bataille 3
francouzská intelektuální a literární osobnost 1897 – 1962
„Kdo nevidí náboženský smysl erotiky, tomu uniká její podstata. Obráceně, kdo nevidí svazek, kterým je spojeno náboženství s erotikou, tomu unikne i podstata náboženství.“


Alphonse De Lamartine foto
Alphonse De Lamartine 5
francouzský spisovatel a politik 1790 – 1869
„Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.“

Jean-Richard Bloch foto
Jean-Richard Bloch 7
francouzský kritik, spisovatel a dramatik 1884 – 1947
„Láska je román o dvou svazcích.“

Pavel Josef Šafařík foto
Pavel Josef Šafařík 12
česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, et... 1795 – 1861
„Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.“

David Viscott 1
americký psychiatr 1938 – 1996
„Individuální práva každého člověka v jakémkoli vztahu jsou tatáž, jaká požíval, ještě než poznal svého partnera. Práva se nedají usmlouvat. Prostě existují. Úkolem svazku je uznat a chránit práva obou zúčastněných.“


 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Muž, který jde po ulici s krásnou ženou a nevšímá si ostatních krásných žen, podobá se turistovi, začtenému do svazku veršů v lanovce nad Alpami.“

Helen Rowland foto
Helen Rowland 29
americká novinářka 1875 – 1950
„Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se otevře zámek.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .