Citáty na téma tendence


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Mám rád přátele, kteří mají nezávislou mysl, protože mají tendenci přimět vás vidět problémy z jiných úhlů.“ kniha Nelson Mandela By Himself


Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Bytost dobrého srdce vidí všude dobrotu a člověk špatný zase jen samou špatnost, neboť člověk má tendenci vidět v druhých odraz sebe sama.“

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Jednou z netragičtějších věcí je tendence odkládat svůj život. Všichni sníme o nějaké magické růžové zahradě v budoucnostimísto toho, abychom se těšili z růží kvetoucích pod našimi okny.“

Jean-Claude Turcotte foto
Jean-Claude Turcotte 1
katolický kardinál 1936 – 2015
„Víme, že v církvi jsou někteří více duchovní, někteří jiní jsou více sociální. Budeme hledat harmonii mezi těmito dvěma tendencemi.“

María Zambranová foto
María Zambranová 1
španělská filozofka 1904 – 1991
„Síla má tendenci být zamlklá.“

Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003
„Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.“

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935
„Hierarchie mají tendenci vytvářet malé generály z naprosto normálních lidí.“


Frances Wright foto
Frances Wright 1
1795 – 1852
„Domácí mazlíčci, stejně jako jejich majitelé, mají tendenci se rozšiřovat v období Vánoc.“

Mario Benedetti foto
Mario Benedetti 1
uruguayský spisovatel, novinář 1920 – 2009
„Stav reality se stal nepopiratelnou provokací pro kolumbijské spisovatele. Někteří, jako García Márqueze, ji mají tendenci mytizovat; jiní, jako Oscar Collazos, demystifikovat.“

Tony Judt 4
britský historik 1948 – 2010
„Poláci a Židé toho mají společného mnohem více. Obě komunity mají tendenci si myslet, že pokud nevyhlásíte své ústřední postavení jasně a s přehnanou naléhavostí, neustále vám hrozí marginalizace.“

František Šmahel 1
český historik a vysokoškolský pedagog 1934
„Kdo vlastně o husitství a Žižku ještě stojí? Hrdinové Hřebejkových filmů s tendencí ,co jsme si to jsme si‘, jimž jsou dříve uznávané i vysmívané sokolské ctnosti cizí?.“


Thomas Ballhausen foto
Thomas Ballhausen 1
rakouský autor 1975
„Rakouská literatura, podobně jako česká, má tendenci k realistickému obrazu, ke hledání absurdity a humornému pohledu. S tím se setkáváme i dnes. Právě v naší různosti spočívá plus současné literatury.“

Ludwig Erhard foto
Ludwig Erhard 9
německý politik 1897 – 1977
„Ve světě, který má tendenci se neustále rozšiřovat, potřebuje svobodný lid zdravé národní sebevědomí. Pouze ten, kdo sám v sobě nalézá klid jistoty a je si vědom kořenů svébytnosti, bude moci jít touto cestou aniž by zbloudil.“

Federico Di Trocchio 1
1952 – 2013
„Zdá se, že vědecký pokrok má tendenci zkracovat životnost platných teorií. “

Haim Korsia foto
Haim Korsia 1
francouzský rabín 1963
„Budoucnost judaismu ve Francii vede skrze otevřenost a spojení všech tendencí, všech energií. Otevřenost je samotným základem života synagogy. Dveře není možné zavírat, je třeba je otevřít.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .