Citáty na téma tíže


Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 39
německý básník a dramatik 1813 – 1863
„Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Nazvete svůj omyl zkušeností - a jeho tíže bude hned o polovinu lehčí.“


Isaac Asimov foto
Isaac Asimov 12
americký spisovatel a biochemik 1920 – 1992
„Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

Yoko Ono foto
Yoko Ono 1
japonská umělkyně, autorka a mírová aktivistka 1933
„Byla jsem z toho obviňovaná hned od začátku. Lidé se mnou odmítali mluvit, anebo byli drzí a hrubí. Bylo to těžké a moc mně to bolelo. Mohla jsem se otočit a utéct, ale to bych nikdy neudělala. Každý den jsem si připomínala jaké mám štěstí. Potkala jsem muže, kterého jsem milovala, netrpěli jsme hladem, nebyli jsme nemocní. Jen tohle nás tížilo a museli jsme oba v sobě najít sílu to potlačit. A vlastně to byla dobrá škola. Beatles byli skupinou čtyř mužů. Velice silná čtveřice. A věřte mi, že ani já bych je nedokázala zlomit. A ani jsem nechtěla. Rozešli se, protože dosáhli vrcholu a čekali na ně nové začátky. Chtěli to tak. “

Erich Kästner foto
Erich Kästner 15
německý dětský spisovatel 1899 – 1974
„Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží.“


Miloslav Švandrlík foto
Miloslav Švandrlík 7
český humorista, romanopisec a spisovatel knížek pro děti 1932 – 2009
„Člověk věčně něco hledá. Samota tíží.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 45
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží.“

Ivan Fontana foto
Ivan Fontana 99
1946
„Samota netíží tolik jako prázdná slova.“


Martin Buber foto
Martin Buber 10
židovský existenciální filozof a teolog 1878 – 1965
„Bůh, ano, nejobtížnější ze všech lidských slov. Žádné jiné nebylo tak špiněno, tak rváno. Lidská pokolení svalila tíži svého života naplněného úzkostmi na toto slovo a zatlačila je do země, leží v prachu a nese veškerou jejich tíži.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“

„Inteligence trká, hloupost tíží.“

Vavřinec z Brindisi foto
Vavřinec z Brindisi 1
italský kněz a člen řádu menších bratří kapucínů 1559 – 1619
„Duch svatý činí jho Božího zákona sladkým a jeho tíži lehkou, abychom Boží přikázání dodržovali s velikou snadností, ba dokonce s potěšením.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .