Citáty na téma tlak


Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. “

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Uchovejte si šarm i pod tlakem.“


Radim Uzel foto
Radim Uzel 6
český gynekolog, regionální politik, sexuolog a spisovatel 1940
„Bisexualita je mýtus. Občasné lovení ve vodách pohlaví, které není vlastní mé přirozenosti, je způsobeno buď tlakem situace, nerozhodností, nebo zvídavým experimentováním. Bisexuálové jsou většinou homosexuálové, kteří se ještě nesmířili se svou orientací a často podléhají tlakům svého okolí.“

Martin Buber foto
Martin Buber 10
židovský existenciální filozof a teolog 1878 – 1965
„Zmocnila se mě potřeba, jako jsem nedovedl pochopit: znovu a znovu jsem se snažil představit si hranici prostoru nebo jeho neohraničenost, čas s počátkem a čas bez počátku a konce, a obojí bylo stejně nemožné, stejně beznadějné… Pod neodolatelným tlakem jsem přecházel od jednoho k druhému chvílemi tak nesmírně blízký nebezpečí zešílení, že jsem vážně pomýšlel na to, vyhnout se mu sebevraždou.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.“

Milan Lach foto
Milan Lach 1
slovenský jezuita a řeckokatolický duchovní 1973
„Nemáme čas na své blízké, čas na lásku. Biskup Pavel vždy uskutečňoval lásku. Nepodlehl ani společenskému tlaku Slovenského státu. Projev lásky ke všem, i židovským spoluobčanům, pro něj znamenal záchranu člověka vedle něj, kterého nikdy nepřehlédl.“

„Úspěšní dělají svou práci s láskou a radostí. Jejich práce je naplňuje. Úspěchu nedocilují z povinnosti nebo pod tlakem. To, co dělají, dělají se zaujetím a především pro dobrý pocit z existence.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti.“


Karel Kosík foto
Karel Kosík 3
český filozof, literární teoretik a vysokoškolský pedagog 1926 – 2003
„Lidské konání se tedy rozděluje do dvou oblastí: v jedné se uskutečňuje pod tlakem nutnosti a nazývá se prací, v druhé se realizuje jako svobodná tvorba a jmenuje se umění.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.“

Petr Pithart foto
Petr Pithart 3
český politik 1941
„Nemluvil pravdu, když moskevským soudruhům referoval o situaci v Československu, a nemluvil pravdu, když domácí veřejnosti referoval o Moskvě. A tlaky přitom rostly z obou stran. Nedokázal se zříci loajality k Moskvě, protože byl věřícím komunistou. A nechtěl se zříci loajality ke své zemi, protože byl vlastenec.— o Alexanderu Dubčekovi“

Zbyněk Hejda 1
český básník a překladatel 1930 – 2013
„Básník se prostě nesmí dopustit nepravdy. Nesmí se vědomě dopouštět lží. Může se dopustit omylu, ale nesmí vědomě spáchat lež. Nesmí podléhat tlakům, že po něm někdo něco chce a že když vyhoví, tak se mu bude lépe dařit, nebo že bude moct i snadněji psát, atd. Ničemu z toho nesmí podlehnout. A když tomu podlehne, tak jeho poezie ztrácí věrohodnost.“


Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Pod tlakem nejedné skutečnosti se i obyčejná zrcadla stávají vydutá.“

Dave Pelzer foto
Dave Pelzer 12
americký autor 1960
„Čím víc jsem se pokoušel myslet na to, co mě asi čeká, tím víc jsem klesal na duchu. Pak mi to najednou zapálilo. Pochopil jsem, proč matka hlídá každý můj krok. Chce, abych byl pod neustálým tlakem a trpěl nejistotou, kdy a kde dopadne rána.“ Dítě zvané „To“ – kapitola Boj o jídlo

Viktor Suvorov foto
Viktor Suvorov 3
ruský historik 1947
„V pracovních záležitostech se lidé měli vyrovnat horníku Alexeji Stachanovovi. Podle plánu měl Stachanov za směnu narubat 7 tun uhlí. V noci na 31. srpna 1935 se pustil do práce s takovou vervou, že místo 7 narubal 102 tuny. A tak se v zemi rozšířilo stachanovské hnutí: Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy. Pak dvacetinásobek. Propaganda je nazývala stachanovci, a lid stakanovci (od stakan - sklenička). Lidé věděli, že záležitost není tak čistá, jak se zdá. Po desítkách let se zjistila pravda také o tomto "hrdinském činu". Stachanov skutečně narubal 102 tuny uhlí. Pravda však je, že na dobu této rekordní těžby všem ostatním rubačům šachty "Centralnaja-Irmino" zastavili přívod stlačeného vzduchu, aby ve Stachanovově sbíječce neklesal tlak. Aby nic nebránilo jeho pracovnímu rekordu, byl zcela ochromen pracovní rytmus celé šachty. Uhlí, které Stachanov narubal, bylo třeba odvážet z porubu, a tak všechny huntíky putovaly ke Stachonovovi a dostaly zelenou. Ostatní brigády musely počkat. Hlavní finta spočívala ve statistice. Všechno závisí na způsobu zacházení s čísly. Rubač nepracuje sám. Narubané uhlí je třeba odhrabat, naložit do huntů, odvézt, natahat výdřevu a porub zpevnit. Kdyby se narubané uhlí rozpočítalo na všechny, kdo mu pomáhali a zajišťovali jeho práci, vyšlo by to na zmíněných 7 tun na člověka. Jenže pro Stachonovovu rekordní směnu byla použita jiná, progresivnější metodika výpočtu. Všechno, co narubal, připsali jemu, všechno vyčíslili jako jeho osobní zásluhu. A všechny ostatní, kdo odhrabávali, nakládali a odváželi uhlí, všechny, kdo podpírali porub za Stachanovem, zanesli do jiné kolonky. Mezi tyto pomocné pracovníky se tuny narubaného uhlí nerozpočítaly. Tak se zrodil celosvazový rekord.“

Hanuš Fantl foto
Hanuš Fantl 2
český básník 1917 – 1942
„Tlak budí protitlak. Alespoň u lidí s rovnými páteřemi. Když nás bijou po hubě, když nás vyhánějí, když nám věší na krk všechny zločiny světa, člověk, kterému nevypověděla službu čest, naučí se být teprve židem; stáhne se do sebe, nenechá se vyhazovat z národa a půjde sám. Tak by to řekl asi maloměšťák. Ale já jinak: Bijte si, blbci, bijte! Zatím jsem si vydobyl právo nazývat se Čechem, ne žvaněním o vlastenectví. Ne ze strachu o místo, o příslušnost, ale ze strachu o zem, o národ se z národa vyhodit nedám. Nazývat se Čechem, to si musí každý právo k tomu vydobýt. A já si je ještě vydobudu!! Pánové z pravicových večerníků, ještě se pozná, kdo je to český národ a kdo smí nosit jméno Čecha bez bázně.“ deníkový záznam z února 1939

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .