Citáty na téma třída


George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Chudoba je utrpení; ale možná, že je lepší dát jí přednost před hloupými zábavami takzvaných vyšších tříd, zábavami, v nichž není ani smysl ani srdce.“

Charles Darwin foto
Charles Darwin 20
britský přírodovědec 1809 – 1882
„Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat. “


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Chudoba jedné třídy vyrovnává přepych třídy druhé.“

Ezra Pound foto
Ezra Pound 10
americký básník a kritik 1885 – 1972
„Žádný učitel neztroskotal na své nevědomosti - může ztroskotat, jen pokud nevychází s třídou.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Otázka zní: Je a bylo kdy vůbec lidstvo schopno štěstí? Člověk jistě, jako každý živoucí tvor, ale lidstvo nikoli. Celé neštěstí člověka spočívá v tom, že byl nucen stát se lidstvem, nebo se jím stal příliš pozdě, kdy byl už nenapravitelně diferencován v národy, rasy, víry, stavy a třídy, v bohaté a chudé, ve vzdělané a nevzdělané, v panující a porobené.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě. “

Pelham Grenville Wodehouse foto
Pelham Grenville Wodehouse 17
anglický autor 1881 – 1975
„Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze.“

Irvine Welsh foto
Irvine Welsh 4
skotský romanopisec 1958
„"Dělnická třída ve Skotsku a respekt k policii jdou k sobě asi jako Matka Tereza a Dívka měsíce v Playboyi."“ Špína


Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Myšlenky vysoce praktické stojí o pět hodnostních tříd výše než teoretické; teorie je pouze embryo praxe.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí...“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Alkohol je prokletím dělnické třídy; práce je prokletím třídně uvědomělých pijáků. “


Zülfü Livaneli foto
Zülfü Livaneli 2
turecký autor, zpěvák a filmový režisér 1946
„V téhle zemi sebou všichni navzájem pohrdají. Kde jinde najdete v novinách tolik útoků a pomluv? A co teprve intelektuálové? To jsou třída sama pro sebe. Živí v sobě nesnášenlivost a nepřátelství, jejich rozhovory jsou plné posměšků, zášti a zlomyslnosti.“

George Mikes foto
George Mikes 3
maďarsko-britský autor 1912 – 1987
„Británie je společnost, kde vládnoucí třída nevládne, pracující třída nepracuje a střední třída není ve středu.

„Přijde čas, kdy všechna zvířata budou mít průkazy s uvedením druhu, řádu a třídy.“

Emanuel Arnold foto
Emanuel Arnold 1
český novinář 1800 – 1869
„Průmysl v nynějším našem pořádku má jen dvě třídy: fabrikanta a dělníka. Fabrikant jest ten mocný bohatý pán, jenž dělníkovu práci svým kapitálem jmenovati může, a dělník jest jen věčný otrhanec, z něhožto pramen bohatství fabrikantům plyne. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .