Citáty na téma tušení


Walter Scott foto
Walter Scott 3
skotský literát 1771 – 1832
„Kočky jsou velmi tajemné bytosti. V jejich mysli se odvíjejí věci, o kterých ani nemáme tušení.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„V podvečer dlouhého a obsahem bohatého života se otevírá pohled do netušených dálek. Takový člověk už nežije každodenními zájmy a peripetiemi osobních vztahů, nýbrž přehlíží rozsáhlé prostory času a pozoruje staletý pohyb idejí.“


Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„V každé myšlence se svíjí pravda, pochybování a tušení.“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Nesmyslná bádání jsou příbuzná s netušenými objevy.“

„Ti, komu tak nebo onak pomáhám, asi nemají tušení, že pomáhají také oni mně.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.“

„A ty jsi hoden mého času? – Zlato, nemáš ani tušení, jak moc hoden tvého času jsem.“ – Reece a Roxy, Vzdej se mi.


„Kdykoli jsem tě za poslední rok viděl, chtěl jsem tě tady. Právě tady. A kdykoli ses otočila a odcházela ode mě, měl jsem chuť tě chytit. Nemáš ani tušení, kolikrát mě napadlo, že si tě hodím přes rameno a odnesu tě dozadu do skladu. Přemýšlím, že jsem to měl prostě udělat. Mohli jsme mít všechny ty blbosti dávno za sebou.“ – Reece, Vzdej se mi.

„Nemáš tušení, jak moc tě chci ošukat. – Ošukej mě.“ – Reece a Roxy, Vzdej se mi.

„Zlato, nemáš ani tušení, co všechno mám s tebou v plánu dělat. Roky fantazírování. - Roky? – Jo, roky.“ – Reece a Roxy, Vzdej se mi.

Sebastian Barry 3
irský autor 1955
„Jeden z půvabů manželství je to, že z nějakého nepochopitelného důvodu vypadáme jeden pro druhého pořád stejně. Je to jistá laskavost, o které jsem jako mladý neměl tušení...“ Tajný deník


„Vězení je obludárium. Ani v nejvěhlasnějších cirkusech nemají tušení, oč přicházejí. Budu vaším principálem a provedu vás po tomto koutku pekla. Připravte se na to,ž e oněmíte úžasem. Pokud je ruka skutečně rychlejší než oko, nikdy nebudete vědět, která bije. Sám vím, že jsem to nevěděl.“ Život po smrti

Peter Høeg foto
Peter Høeg 16
dánský spisovatel 1957
„Zamilovanost se silně přeceňuje. Být zamilovaný, to je z pětačtyřiceti procent strach, že člověk nebude akceptován, a z pětačtyřiceti procent maniakální naděje, že zrovna tentokrát tenhle strach bude zahanben, a ze skromných deseti procent chatrné tušení možnosti lásky.“

George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin 65
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948
„Žádný muž vlastně nemá tušení, co mu nová manželka přinese. "Píču určitě", na to Plumm, "k čemu by to jinak bylo?"“

„Pane Hroudo, zatajil jste nám důležitou skutečnost, že budete otcem a matkou není Vaše manželka. - Za prvé jste se mě na to neptali a za druhé je to moje soukromá věc! - Za prvé jsme se Vás ptát nemohli, protože jsme neměli ani tušení o Vašich záletech, a za druhé je to Vaše soukromá věci jen potud, pokud těhotenství Vaší milenky nebylo důvodem k pokusu zbavit se vlastní ženy!“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .