Citáty na téma tvoření


Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Člověk má odvahu k ničení, ku tvoření ještě dlouho ne.“

Bedřich Václavek foto
Bedřich Václavek 7
český estetik, literární teoretik a kritik, překladatel 1897 – 1943
„Láska je tvoření, den ze dne, každou hodinu musíme o ni usilovat. Neboť pak jedině žijeme. Neexistuje, čím bychom si ji zasloužili jednou pro vždy.“


Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin 10
německý básník 1770 – 1843
„Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.“

Ray Bradbury foto
Ray Bradbury 25
americký spisovatel 1920 – 2012
„Lidské myšlení běží šíleným tempem - nebo se pokorně sune ve strojích tvořených člověkem.“

Georges Braque foto
Georges Braque 19
francouzský malíř a sochař 1882 – 1963
„Láska je tvoření společného, jenž není totožné.“

„Když někdo tvoří myslí, tedy přímo z hlavy, používá k tomu nástroj, který je polarizovaný, je jím samotná mysl. A jakkoliv by byl původní záměr pro tvoření dobrý, bude mysl, která je tak nastavená, vždy tvořit obě polarity - dobrou i špatnou. Radím ti, ať zkoušíš tvořit pouze z posvátného místa v srdci, protože srdce zná jen jednotu, a tím pádem stvoří výhradně to, co je zamýšleno, aniž by k tomu přibyla temná stránka.“

„Úlohou houslí je v prvé řadě zpívat. Nesoustřeďovat se pouze na technickou ekvilibristiku, ale také na tvoření krásného, oduševnělého tónu.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od činnosti, a produkt nebo důsledek umění jakožto dílo od produktu přírody jakožto účinku. Přísně vzato bychom měli nazývat uměním jen vytváření ze svobody; tj. z libovůle, která vychází z rozumu. Neboť, ačkoliv produkt včel nazýváme uměleckým dílem, děje se to jen kvůli analogii s ním; jakmile si totiž uvědomíme, že svou práci nezakládají na žádné vlastní rozumové úvaze, řekneme hned, že je to produkt jejich přirozenosti a jako umění je to připisováno jen jejímu tvůrci. Když při prohlídce bažiny, jak se to tu a tam stane, narazíme na kus osekaného dřeva, neřekneme, že je to produkt přírody, nýbrž umění; jeho vytvářející příčina si myslela nějaký účel, kterému tento kus dřeva vděčí za svou formu. Jinak vidíme umění snad také ve všem, co je uzpůsobeno tak, že představa toho musela v jeho příčině předcházet před jeho skutečností, aniž by však touto příčinou mohl být její účinek myšlen; nazveme-li však něco vůbec uměleckým dílem, abychom je odlišili od nějakého přírodního účinku, rozumíme tím vždy dílo člověka.“


Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Každý myslí, že může "odkoukati" tajemství básnického tvoření, každý chce být poetou. Je dobře ukázati, že jsou ještě jiné cesty v umění, nedostupnější než obyčejné rýmování, že jsou individuality, jimž nejde o vytištěné jméno v časopise nebo o vydanou sbírku, že jsou duchové tvůrčí, kteří obětovali celý život několika básním, jen když postihli v nich něco nového, vyslovili něco neobvyklého.“

„S davem se nelze hádat. Před davem se však nedá uhnout ani utéci. Ale každá tlupa je tvořená jednotlivci.“ Vlčice

Paul Klee foto
Paul Klee 9
německý švýcarský malíř 1879 – 1940
„Umění je alegorický obraz tvoření.“

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Antitvoření je oddělování myslí a tvoření je sjednocování srdcem.“


Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Proces tvoření legend přešel z úst lidu do oficiálních rukou.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Co umíme, naučili jsme se od někoho, a udati hranici mezi napodobováním a původním tvořením zůstane věčně nemožno. Nejznamenitější umělci často užili patrně cizích myšlenek, aniž jim to na újmu vzato býti může.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Své základní názory shrnuje [J. L. Fischer] zkratkou velmi abstraktní a velmi schematickou ve své nástupní přednášce jako mimořádný profesor dějin filosofie na universitě Masarykově: Věčný a časový úkol filosofie 1935 /.../ Věčný úkol filosofie vidí v poznání řádu, zákonitosti světa skutečného i světa teprve tvořeného, kulturní tvorby. Skutečnost dělí na tři plně samostatné a svézákonné existenční typy: objektivně reální, psychicky reální a kulturně reální, kvalitativně různé a na sebe nepřevoditelné. Princip kvantitativní a kausální nahrazuje kvalitativním a funkčním, determinism pojmem kvalitativního optima. Společnost definuje jako skladbu reálných funkcí sociálního dosahu či rozptylu, z nichž nejnižší jsou funkce záchovné, nejvyšší pak funkce rozvojové. Avšak jeho quasi scholastické, často spíše jen slovní a terminologické rozlišování a jeho nepřekonatelný, jak se zdá, sklon k verbalismu činí jeho idee nejasnými a neurčitými, ale na mysli ne dosti schopné věcné analysy působí dojmem novoty a originálnosti.“ Prof. PhDr. Josef Král

Jaromír Pečírka 1
český historik umění 1891 – 1966
„V mužném věku rozepjal se jeho výtvarný projev k dramatičnosti, vniternosti a vzletu rodu barokního. Jeho dílo má v sobě kus dravosti, je v něm nejen radost, nýbrž i soužení a trýzeň z tvoření.“ o Karlovi Dvořákovi

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .