Citáty na téma tyran


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.“

Charles James Fox foto
Charles James Fox 1
1749 – 1806
„Žádný dobyvatel nemá právo být tyranem.“


Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.“


Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616
„Žárlivost je tyran v království lásky.“

„Válka zotročuje, mír dává svobodu. Válka znamená zvůli tyrana, mír je výrazem královského smýšlení.“

Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 50
antický senátor, historik 58 – 120
„Kdyby se otevřela srdce tyranů, bylo by vidět, jak jsou rozervaná a samá rána, protože duše je rozdírána krutostí, požitkářstvím a špatnými úmysly stejně jako tělo důtkami.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.“


Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„"Já" má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo o sobě tím, že ze sebe dělá střed světa; a druhým ke obtížné proto, že je chce zotročit: neboť každé "já" je nepřítelem a chtělo by být tyranem všech ostatních.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Tyrani jsou vždycky marniví.“

„Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu.“

Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder 15
německý spisovatel a filozof 1744 – 1803
„Náhoda a čas jsou dva největší tyrani.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .