Citáty na téma tyranie


Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Čekají nás nejtěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu: Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát. Vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. (neověřené, původ neznámý)“


Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství - vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká; neboť bez vítězství není přežití. (proslov v Dolní sněmovně, 13. květen 1940)“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Tichá obrovská Národní Lež je oporou a spojencem všech tyranií.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 50
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.“

 Hérodotos foto
Hérodotos 5
starověký řecký historik, často považován za první historik -484 – -425 př. n. l.
„Chudoba je po všechen čas vlastní sestrou Řecka, statečnost je vlastnost získaná jako plod moudrosti a přísných zákonů, a tou se Řecko brání proti chudobě a tyranii.“

Edmund Burke foto
Edmund Burke 12
anglo-irský státník 1729 – 1797
„Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Demokracie je posledním trikem tyranie.“


Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.“

Pierre Bayle foto
Pierre Bayle 3
francouzský filozof a spisovatel 1647 – 1706
„Společnost si snáze poradí s tyranií než s leností.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným.“

Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Cesta k despotizmu je lehká. Lid jen málokdy zpozoruje zlo, které mu chystá upevňující se tyranie.“


Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Vládá založená na idejích a fantazii se po nějakou dobu udrží u moci, je vnímána jako mírná a je respektována dobrovolně. Avšak vláda založená na síle se drží u moci dlouho. Z toho vyplývá, že ideje jako by světu kralovaly, avšak úspěšnějším systémem je tyranie síly.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 50
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.“

„Vítězství jakékoli tyranie lze považovat za nezvratitelné, pokud je akceptována jako normální.“

„Jediné, co je třeba, aby se dařilo tyranii, je spoluúčast dobrých lidí. (Prvních patnáct životů Harryho Augusta)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .