Citáty na téma ubožák


Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani léky.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.“


Vladimir Kličko foto
Vladimir Kličko 2
vladimír Kličko 1976
„Já holky nebiju, tak jako ty. Kdo tluče ženy, je ubožák. Ty nevíš, kde se boxuje. Přece v ringu. Jako člověk jsi hrozný. Ukážu ti cestu domů bez titulu. (před zápasem Dereckovi Chisorovi)“

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 50
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou skupinu ubožáků, aby si na nich kolektivně vybíjela nahromaděnou zášť.“

Edmund Spenser foto
Edmund Spenser 1
1552 – 1599
„Jen naše mysl dokáže udělat ze špatného dobré, umí z nás udělat ubožáka nebo šťastlivce, boháče nebo chudáka.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Ubožák je, kdo se učí jen z přítomnosti a pracuje jen pro ni. Učit se musíš z minulosti a pracovat máš jen pro budoucnost.“


Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 100
„Kéž bychom sami nekazili mravy svých dětí! Když řeknou něco prostoduchého, máme z toho radost, smíchem a polibkem vítáme slova, nedůstojná slušného člověka. Ani se takovým slovům nemusíme divit: od nás je mají, od nás je slyšely. Na každé hostině zní oplzlé písně, předvádějí se neslušné scény. Stává se z toho zvyk a nakonec druhá přirozenost. Ti ubožáci se to učí dřív, než se vůbec dovědí, že jsou to neřesti.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.“

„Dělat ze svého názoru univerzální pravdu může jen ubožák.“

„Kéž by ten příběh o Orfeovi a Eurydice byl pravdivý. Vím, že bys za mnou dokázala přijít do Posvětí a zpívat mi a přivést mě zpátky k životu. A já bych se neohlídnul. Nepokazil bych to, jako ten ubožák Orfeus. (Andrew Parish)“


Steven Erikson foto
Steven Erikson 21
kanadský autor fantasy 1959
„Hledání viníka je pro ubožáky. (Spratek)“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 50
římsko-katolická jeptiška 1910 – 1997
„Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.“

Obrázky s citáty na téma ubožák

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .