Citáty na téma účastník


Kateřina Tučková foto
Kateřina Tučková 4
česká spisovatelka a kurátorka 1980
„Poválečný odsun Němců z Československa dodnes zůstává živou a stále rozporuplnou událostí. Týká se řady posledních žijících účastníků, jejich potomků i těch, kteří stáli na druhé straně, na straně svědků bouřlivých shromáždění českých Němců toužících vejít Heim ins Reich. Tento příběh se rozpíná mezi nimi, těmi všemi, kteří prošli válkou. Rozpíná se mezi skutečnými historickými událostmi i mezi milníky jednotlivých lidských osudů. Rozpíná se ve skutečných ulicích skutečného města, které se muselo vyrovnat s poválečnou situací. Připomíná jeden z méně známých poválečných excesů, pochod na Pohořelice, který dodnes obestírá mnoho mýtů a polopravd. Smyslem této knihy není je vyvrátit ani zvážit míru provinění, obhajovat ani soudit. Je to příběh jednotlivce, který byl obětí války.“ o knize Vyhnání Gerty Schnirch

Egon Erwin Kisch foto
Egon Erwin Kisch 8
český novinář a spisovatel 1885 – 1948
„Účastníci vysoké hry milují anonymitu...“


Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Každý protest potřebuje určitý komfort. Už Lenin radil, aby se účastníkům demonstrací poskytovalo teplé občerstvení, protože s prázdným žaludkem se proti hladu obtížně demonstruje.“

Henri Barbusse foto
Henri Barbusse 10
francouzský romanopisec 1873 – 1935
„Dialektika lásky spočívá v tom, že je půvabná jen tenkráte, když od ní její účastníci neočekávají nic trvalého.“

„Kahnův zákon: efektivnost zasedání komise je nepřímo úměrná počtu účastníků a času strávenému rokováním.“

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942
„'Svobodný trh.' Svobodný trh se definičně liší od volného trhu. Volný trh zaručuje „svobodu“producenta a poskytovatele, svobodný trh chrání svobodu zákazníka a spotřebitele. Na volném trhu lze podvádět, manipulovat, zkreslovat a lhát; na svobodném trhu je účast v transakci chráněna před okradení, újmou a poškozením. Svoboda neznamená možnost vzít někomu po hlavě, ale zajištění, že účastník tržních transakcí po hlavě nedostane – a zůstane svobodným.“

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942
„'Učme se z chyb druhých.' Učit se z vlastních chyb má tu nevýhodu, že chyba již byla udělána a účastníci (obzvláště v politice) poškozeni nebo poraněni. Jakoukoliv hloupost se chystáte udělat, buďte ubezpečeni, že ji někdo jiný už udělal a ze své chyby se poučil (pokud ji přežil). Učit se z chyb druhých je tedy základním instinktem k přežití.“

Slawomir Mrožek foto
Slawomir Mrožek 2
polský dramatik a spisovatel 1930 – 2013
„V divadle je krásné to, že jeden mluví a druhý ho poslouchá. Je tam fyzická přítomnost obou účastníků a to se nedá ničím nahradit.“


„Byl to čestný člověk a s charakterem, v době, kdy se poctivosti a charakteru nedostávalo účastníkům politického života.“

Fritz Kolbe foto
Fritz Kolbe 2
německý diplomat a člen odporu 1900 – 1971
„Účastníkům odboje se skládá hold jednou ročně, 29. července. Ale dobrý odbojář, je mrtvý odbojář. Každý, kdo měl uši k slyšení a oči k vidění, věděl, co znamená nacistické šílenství, už před rokem 1933.“ 10. ledna 1965

„Když se později chtěli věnovat politické dráze, chlapci sedávali u dveří radnice, a dříve, než se mohli stát účastníky jednání senátu, byli jeho pozorovateli... Na příkladech, což je nejlepší způsob poučování, se jinoši seznamovali s tím, jakou moc mají úředníci a jaká práva ostatní občané, kde je nutné ustoupit a kde trvat na svém, a vůbec se všemi dovednostmi senátorskými.“

Vladimír Hučín foto
Vladimír Hučín 3
český politik 1952
„Jmenování současného ředitele BIS Jiřího Langa generálem, je naprostou degradací generálské hodnosti. Jiří Lang má značný podíl viny na tom, že jsem byl z BIS propuštěn, následně zatčen a uvězněn. Jiří Lang je mimo jiné také odpovědný za to, že nebyly na Přerovsku objasněny bombové útoky a to včetně teroristického útoku na kancelář Konfederace politických vězňů. Prezident Václav Klaus, který Jiřího Langa povýšil do generálské hodnosti tímto svým aktem prokázal, že zřejmě není o osobě Jiřího Langa dostatečně informován a nebo jedná se zlým úmyslem a informován je velice dobře. Jmenování Jiřího Langa do generálské hodnosti by jistě bylo spíše komickou záležitostí, pokud by se ale nejednalo o ředitele BIS a civilní rozvědky. Výslech Jiřího Langa jako svědka obžaloby u Okr. soudu v Přerově názorně ukázal, že tento člověk by v žádném případě neměl být na čelném místě BIS a civilní rozvědky. Když se např. Zdeňka Mašínová - dcera legendárního hrdiny, generála Josefa Mašína z medií dozvěděla, že Jiří Lang je stále ještě ředitelem BIS a dokonce že je prezidentem Václavem Klausem povýšen do generálské hodnosti, jen stěží uvěřila, že něco takového je možné. Ona totiž Jiřího Langa jako moje důvěrnice u neveřejného Okr. soudu v Přerově viděla a slyšela vypovídat a bylo by dobré, aby její názor na Jiřího Langa byl veřejně prezentován. Povýšení Jiřího Langa do generálské hodnosti není jenom plivnutí do tváře účastníkům protikomunistického odboje, ale i políčkem všem poctivým občanům.“


Radim Palouš 1
český filozof, komeniolog a pedagog 1924 – 2015
„Lidé, probouzejíce se z pokrokářského snění, přestávají být pouhými očekávajícími účastníky. Neaspirují na svrchované manipulátorství dějinnými pohyby, ale berou své osudy a osudy svých bližních za svou věc, aniž by mysleli, že takovým či onakým zásahem jednou provždy zařídí dějiny podle své dobré vůle. Cítí, že příslušejí do dějin, že jsou členy veškerenstva.“

Martin Veselovský 1
český moderátor a novinář 1972
„Stali jsme se sebevědomějšími. Jsme čím dál přesvědčenější, že je povinností politiků odpovídat na otázky, které se týkají nakládání s veřejnými penězi a vůbec spravování věcí veřejných. A také že vůbec neexistuje téma – až na výjimky hraničící s bulvárem –, o kterém by neměli mluvit. Tahle premisa nám dává velkou volnost v tom, jak vůbec s politiky hovořit. Ve srovnání s dřívějškem jsme rovnocennějšími partnery. Ta doba, kdy se novináři politiků ptali tak, aby jim poskytli prostor pro jejich sebevyjádření, je naštěstí pryč. I když je to možná troufalé tvrzení.“ odpověd na otázku, jak se změnili moderátoři a jak účastníci mediálních politických debat od roku 2004, kdy Veselovský s jejich moderováním začínal

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .