Citáty na téma úděl


Philip Pullman foto
Philip Pullman 9
anglický autor 1946
„Úděl stáří je dělat si starosti o mladé. A úděl mladých je vysmívat se stařeckým starostem.“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil.“


„Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Osamělost je údělem velkých duchů.“

„Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.“ Kazatel

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský.“

Věra Chytilová foto
Věra Chytilová 5
česká režisérka, profesorka a vysokoškolská pedagožka 1929 – 2014
„Ženský úděl je mnohem těžší. I v okamžicích, kdy jste v jiném stavu, kdy už vůbec nemůžete, musíte nějak fungovat!“

Ed Sanders 1
americký básník a aktivista 1939
„Utrpení je bohužel součástí lidského údělu. Pouze literatura a umění, poezie a milování, procházky v přírodě a lyžování, vědecké vynálezy a tanec, přítomnost těch, které milujeme, mohou bolest zmírnit.“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Být pohřben zaživa patří nesporně k těm nejstrašlivějším mukám, jaká mohou být údělem ubohých smrtelníků. Předčasný pohřeb“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.“

Margaret Thatcher foto
Margaret Thatcher 27
britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 – 2013
„Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem, jehož nevyhnutelným údělem je krach..."“ 2002, v knize Umění vládnout


John Erskine foto
John Erskine 15
1879 – 1951
„Být ženou je samo o sobě těžkým údělem, ale muži jí tento úděl ještě ztrpčují.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Údělem nul je tiše závidět vyšším číslům.“

 Simónidés z Keu foto
Simónidés z Keu 2
starověký řecký hudebník a básník -556 – -468 př. n. l.
„Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Jen málokterá ctnostná žena nemá svého údělu po krk.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .