Citáty na téma údiv


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Největší údiv vzbuzuje ten, na něhož nedělají peníze žádný dojem. O člověku, na němž je tato ctnost zřejmá, soudíme, že obstál ve zkoušce ohněm.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil?“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, pouze na nedostatek údivu.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Řešení problémů nespočívá ani v konání, ani v nekonání, ale v pochopení, protože kde je skutečné pochopení, tam není problémů. Anthony de Mello Život není hádanka, kterou je třeba rozluštit, či otázka, na kterou je třeba odpovědět. Život je záhada, nad níž se přemítá, taje údivem a jež se vychutnává.“

Josef Pieper foto
Josef Pieper 7
německý filozof 1904 – 1997
„Theoria existuje jen tehdy, pokud člověk neoslepl vůči tomu udivujícímu faktu, že něco jest. Neboť filozofický údiv se nerozněcuje na tom, co "tu ještě nikdy nebylo", na abnormálním a senzačním; na tom jen otupělé myšlení zakouší jakousi náhražku pravého údivu. Kdo k údivu potřebuje něco neobvyklého, dokazuje tím, že ztratil schopnost dát správnou odpověď na podivuhodnost bytí.“

Edward Young foto
Edward Young 3
1683 – 1765
„Údiv je bezděčná chvála.“

Aldous Huxley foto
Aldous Huxley 26
anglický spisovatel 1894 – 1963
„„Ó ty nový krásný světe,“ opakoval. „Ó ty nový krásný světe, který takové máš obyvatele! Poleťme hned.“„Někdy se vskutku vyjadřujete neobyčejně divně,“ pravil Bernard a díval se upřeně na mladíka ve zmateném údivu. „A vůbec, neměl byste raději počkat, až ten nový svět opravdu uvidíte?““

José Ortega Y Gasset foto
José Ortega Y Gasset 17
španělský liberální filozof a esejista 1883 – 1955
„Překvapení a údiv jsou počátkem pochopení.“


Ludwig Wittgenstein foto
Ludwig Wittgenstein 6
rakouský filozof 1889 – 1951
„Člověk se musí probudit k údivu – a národy možná také. Věda je způsob, jak je zase poslat spát. Wittgenstein Culture and value, str. 5.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filosofie než tento.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .