Citáty na téma umínění


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti.“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Ne moudrost, hloupost je umíněná.“


Samuel Johnson foto
Samuel Johnson 47
anglický spisovatel 1709 – 1784
„Nezahazujme ani jediný ze svých dnů pro zbytečný hněv nebo spor, kdo bude vytrvalejší v umíněné zlobě.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Člověk je závislý na svém prostředí a nemůže se dokonale izolovat. Není však třeba se umíněně izolovat, aby byl člověk sám sebou.“

„Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu: jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.“

„Tak skonal tento muž výtečný ve všem kromě víry. Viděl jsem jeho konec i jeho jednání. Ať už byla příčinou jeho záhuby bludná víra či umíněnost, řekl bys zajisté, že zemřel co pravý filosof.“


Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„Ano, bylo mi asi čtrnáct let, když jsem poznal, že jsem rozpolcen rozpolceností světa. […] Strašný i krásný žal mě z toho přepadl. A umíněná láska a umíněná zášť. Nezáleží na tom, zda jsem si tenkrát rozuměl, jak na tom nezáleží dnes. Záleží a záleželo na tom, že jsem se rozhodl hledat ve světě lidi, jež jsem poznal v království dětství, a odvracet se od těch, kdož se pro zchladlé srdce sami odvracejí od dětí malých i těch velkých. Myslím, že toho dne se ze mne stal spisovatel.“

Aaron Edward Hotchner 1
americký spisovatel 1920
„Fascinovala mě ta jeho umíněnost a zuřivá víra, kterou měl ve vlastní literární poslání. Měl ego jak z kalené oceli. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .