Citáty na téma umírnění


John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Hřích vždy míří ke krajnosti; vždy, pokaždé, když povstává, aby pokoušel či sváděl, bude-li mít volný průchod, bude směřovat k nejvyššímu hříchu svého druhu. Každá nečistá myšlenka či pohled by byla cizoložstvím, mohla-li by, každá myšlenka nevěry by byla ateismem, dovolilo-li by se jí se vyvinout. Každý nárůst žádosti, má-li mít volný průchod, dosahuje vrcholu ničemnosti; je jako hrob, který se nikdy neuspokojí. Lstivost hříchu vidíme v tom, že zpočátku jsou jeho návrhy umírněné, ale když převládnou, zatvrzují lidská srdce a přivádí je do záhuby. “

Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Tobě se jevím jako ateista, pro Boha jsem umírněná opozice.“


Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému.“

Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy 22
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie c... -404 – -322 př. n. l.
„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.“

Alain René Le Sage foto
Alain René Le Sage 3
1668 – 1747
„Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života.“

Jean Paul Marat foto
Jean Paul Marat 5
politik a novinář během francouzské revoluce 1743 – 1793
„Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Ze strachu před závistí dokážeme být dokonce umírnění a střídmí.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Osud předkládá bohatý stůl, umírněnost však soběstačný.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Umírněnost je ospalost a lenost duše, jako ctižádost její aktivitou a žárem.“


„Všechna ta svědectví o prozíravosti tuniských politiků, umírněnosti tamějších islamistů a úctě vojáků k civilním institucím zastírají mnohem jednodušší skutečnost. V Tunisku padl pluralismus na mnohem úrodnější půdu. (oproti Egyptu)“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.“

John Arbuthnot Fisher foto
John Arbuthnot Fisher 2
1841 – 1920
„Umírněnost za války je imbecilní.“

John Arbuthnot Fisher foto
John Arbuthnot Fisher 2
1841 – 1920
„Umírněnost za války je imbecilní.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 25 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .