Citáty na téma urážka


Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Říci někomu, že je idiot, to nemusí být urážka, ale diagnóza.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Pravá láska je nekonečná a když je takovou láskou, není urážka, kterou by neodpustila.“


Edward George Lytton foto
Edward George Lytton 8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 – 1873
„Urážky bolí jen tehdy, přicházejí-li od člověka, kterého milujeme.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal milovat svého nepřítele, to jsou velké ctnosti. Ale co kdybych zjistil, že nejnuznější ze všech žebráků i nejdražší ze všech utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný almužen vlastní laskavosti a že já jsem tím nepřítelem, kterého je nutno milovat... Co potom?“

Eva Hudečková foto
Eva Hudečková 1
česká herečka a spisovatelka 1949
„Pro mě je na nich nejdůležitější poselství naděje a lásky. Hrdina musí projít těžkými zkouškami, zklamáním, křivdou, urážkami, zradami, musí se mnohému naučit, poučit se ze svých chyb, projevit pokoru i sebezapření. To není žádná romantická selanka, červená knihovna. Dobro zvítězí zcela zaslouženě.“ o českých pohádkách

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Proti urážce je možno se bránit, proti soucitu však ne.“


Pierre Corneille foto
Pierre Corneille 10
francouzský spisovatel, dramatik 1606 – 1684
„Naše sebeláska pokládá vždy oprávněné výtky druhých za svou osobní urážku.“

Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Omezení tisku je urážka národa, zakázat číst určité knihy jest prohlásit obyvatele buď hlupáky, nebo otroky.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Napomínání, ať se vyhne urážkám a tvrdosti.“


Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Urážky jsou jako falešné mince: nemůžeme zabránit, aby nám byly dávány, ale nemusíme je brát.“

Ivan Alekseevič Bunin foto
Ivan Alekseevič Bunin 11
ruský spisovatel a básník 1870 – 1953
„Přehnaná dobrosrdečnost hraničí z urážkou.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .