Citáty na téma úředník


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“

Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.“


Nigel Farage foto
Nigel Farage 3
britský politik 1964
„Vypadáte jako obyčejný bankovní úředník, máte charisma mokrého hadru.“ Hermanovi Van Rompuyovi

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114

Paul McCartney foto
Paul McCartney 20
anglický hudebník 1942
„George napsal Taxmana a já to zahrál na kytaru. Napsal to v hněvu, když zjistil, co finanční úředníci dělají. Nikdy předtím nevěděl, co se může stát s vašimi penězi.“

Georges Friedmann foto
Georges Friedmann 2
francouzský sociolog 1902 – 1977
„Státní úředník nemá motivaci, protože utrácí cizí peníze na cizí účely.“

Ramón Gómez De La Serna foto
Ramón Gómez De La Serna 48
španělský spisovatel 1888 – 1963
„Cit pro povinnost velí mouchám zůstat v kanceláři i tehdy, když šli úředníci domů.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.“


Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Hloupost vysokého úředníka může být totiž v některých případech užitečná. Některé autority dokonce tvrdí, že určitá míra hlouposti je nutná.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.“

Albert Venn Dicey foto
Albert Venn Dicey 1
britský právník a ústavní teoretik 1835 – 1922
„Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.“

Mohammad Réza Rahímí foto
Mohammad Réza Rahímí 1
íránský politik a podnikatel 1949
„Anglie nic neznamená. Její obyvatelé nejsou lidé, její úředníci nejsou kompetentní a ani nemají přírodní zdroje. Je to banda tupců vedená mafií.“


Petr Placák 5
český spisovatel 1964
„Marie Terezie nezavedla školní docházku kvůli tomu, aby lidé uvažovali svobodněji, ale aby mysleli jednotně, aby z nich byli dobří státní úředníci, vojáci atd.“

Zdeněk Řehoř 1
český herec 1920 – 1994
„Většinou hraju zakřiknuté lidi, jako jsou úředníci nebo dědci. Proto si nemyslím, že bych přinesl filmu něco objevného.“

Jean-François Lyotard foto
Jean-François Lyotard 4
francouzský filozof 1924 – 1998
„Regulační, a tedy i reprodukční funkce jsou a budou stále více odnímány úředníkům a svěřovány automatům... Disponování informacemi je a bude záležitostí odborníků všeho druhu. Vládnoucí třída je a bude třídou těch, kdo rozhodují. “

Charles Eliot foto
Charles Eliot 1
britský diplomat 1862 – 1931
„Telegraf je nejmocnějším nástrojem pro despotu, jenž chce kontrolovat své úředníky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .