Citáty na téma úředník


Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Kritický, nezávislý a investigativní tisk je životní mízou každé demokracie. Tisk musí být bez státního zasahování. Musí mít ekonomickou sílu postavit se pochlebování vládních úředníků. Musí mít dostatečnou nezávislost, aby mohl být troufalý a zvídavý beze strachu či zaujatosti. Musí být pod ochranou ústavy, aby mohl ochraňovat naše práva jako občanů.“ kniha Nelson Mandela By Himself

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114


Jan Kukačka 2
1943 – 2011
„Korupce samozřejmě byla už za socialismu, zejména v bytových otázkách, ale po 90. roce, zejména před privatizací nebo po privatizaci, neměl nikdo z úředníků zájem na skutečném fungování ekonomiky. Čekal spekulanta, který mu dá peníze za to, že mu ten úředník něco na oplátku poskytne.“

Jacques Prevért foto
Jacques Prevért 20
francouzský autor, scénárista 1900 – 1977
„Kdysi lidé nejen psali, ale také žili. Byli sami románovými postavami: Dostojevskij je románová postava, Victor Hugo je románová postava, Balzac, kterého nemám moc rád, je románová postava, dokonce i Eugène Sue... Dnes jsou spisovatelé úředníky intelektu, nikdy nic neprožili, ale píšou o tom, co prožili. Přesně tak jak to řekl Lautréamont: Úctyhodná kupa bezvýznamnosti.“

Somaly Mam foto
Somaly Mam 20
kambodžská spisovatelka a aktivistka 1970
„Před každou schůzkou s úředníky je třeba pečlivě vybírat své oblečení. Také je třeba naučit se vyjadřovat jednoduše a klidně. Pro mě to bylo těžké, ale pro Pierra ještě těžší, protože jemu stačí velmi málo k tomu, aby se rozčílil.“ Prodaná nevinnost

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Všichni úředníci jsou podrážděni, i když se zdají klidní. Tím ovšem zvlášť trpí právě ti advokátkové…Jedině správné je smířit se s danými poměry. I kdyby bylo možné zlepšit jednotlivosti – to však je nesmyslná pověra –, dosáhlo by se nanejvýš něčeho pro případy budoucí, sobě samému by však člověk nesmírně uškodil, neboť by vzbudil zvláštní pozornost vždy pomstychtivého úřednictva. Jen nevzbudit pozornost!“

Charles Eliot foto
Charles Eliot 1
britský diplomat 1862 – 1931
„Telegraf je nejmocnějším nástrojem pro despotu, jenž chce kontrolovat své úředníky.“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 20
anglický hudebník 1942
„George napsal Taxmana a já to zahrál na kytaru. Napsal to v hněvu, když zjistil, co finanční úředníci dělají. Nikdy předtím nevěděl, co se může stát s vašimi penězi.“


Jean-François Lyotard foto
Jean-François Lyotard 4
francouzský filozof 1924 – 1998
„Regulační, a tedy i reprodukční funkce jsou a budou stále více odnímány úředníkům a svěřovány automatům... Disponování informacemi je a bude záležitostí odborníků všeho druhu. Vládnoucí třída je a bude třídou těch, kdo rozhodují. “

Zdeněk Řehoř 1
český herec 1920 – 1994
„Většinou hraju zakřiknuté lidi, jako jsou úředníci nebo dědci. Proto si nemyslím, že bych přinesl filmu něco objevného.“

Petr Placák 5
český spisovatel 1964
„Marie Terezie nezavedla školní docházku kvůli tomu, aby lidé uvažovali svobodněji, ale aby mysleli jednotně, aby z nich byli dobří státní úředníci, vojáci atd.“

Mohammad Réza Rahímí foto
Mohammad Réza Rahímí 1
íránský politik a podnikatel 1949
„Anglie nic neznamená. Její obyvatelé nejsou lidé, její úředníci nejsou kompetentní a ani nemají přírodní zdroje. Je to banda tupců vedená mafií.“


Albert Venn Dicey foto
Albert Venn Dicey 1
britský právník a ústavní teoretik 1835 – 1922
„Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.“

Robert Hutchinson 1
spisovatel na náboženských tématech 1957
„Opus Dei vytvořilo koalici podnikatelů a bankovních vůdců s mocnými státními úředníky, která podpořila prezidenta Alberta Fujimoriho.“

„Člověk typu pana Bátory by u nás na podobný post nebyl ani jmenován. To je jako by se Jean Marie Le Pen stal ministrem školství, to by byla revoluce.“ o Bátorově působení na pozici úředníka ministerstva školství

Roman Ludva foto
Roman Ludva 1
český dramatik, scenárista a spisovatel 1966
„Na románu pracuji - chcete-li - jako bych byl úředník. Jsou tací, kteří věří na prst Boží, který autorovi ukáže a inspiruje ho, aby něco napsal. Nic proti tomu! Jen si dovolím podotknout, že moje zkušenost s prací takových umělců, spisovatelů či malířů je většinou nevalná.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .