Citáty na téma úředník


Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.“

Georges Friedmann foto
Georges Friedmann 2
francouzský sociolog 1902 – 1977
„Státní úředník nemá motivaci, protože utrácí cizí peníze na cizí účely.“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 20
anglický hudebník 1942
„George napsal Taxmana a já to zahrál na kytaru. Napsal to v hněvu, když zjistil, co finanční úředníci dělají. Nikdy předtím nevěděl, co se může stát s vašimi penězi.“

Ramón Gómez De La Serna foto
Ramón Gómez De La Serna 48
španělský spisovatel 1888 – 1963
„Cit pro povinnost velí mouchám zůstat v kanceláři i tehdy, když šli úředníci domů.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.“


Nigel Farage foto
Nigel Farage 3
britský politik 1964
„Vypadáte jako obyčejný bankovní úředník, máte charisma mokrého hadru.“ Hermanovi Van Rompuyovi

Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Hloupost vysokého úředníka může být totiž v některých případech užitečná. Některé autority dokonce tvrdí, že určitá míra hlouposti je nutná.“

Albert Venn Dicey foto
Albert Venn Dicey 1
britský právník a ústavní teoretik 1835 – 1922
„Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.“

Mohammad Réza Rahímí foto
Mohammad Réza Rahímí 1
íránský politik a podnikatel 1949
„Anglie nic neznamená. Její obyvatelé nejsou lidé, její úředníci nejsou kompetentní a ani nemají přírodní zdroje. Je to banda tupců vedená mafií.“


Petr Placák 5
český spisovatel 1964
„Marie Terezie nezavedla školní docházku kvůli tomu, aby lidé uvažovali svobodněji, ale aby mysleli jednotně, aby z nich byli dobří státní úředníci, vojáci atd.“

Zdeněk Řehoř 1
český herec 1920 – 1994
„Většinou hraju zakřiknuté lidi, jako jsou úředníci nebo dědci. Proto si nemyslím, že bych přinesl filmu něco objevného.“

Jean-François Lyotard foto
Jean-François Lyotard 4
francouzský filozof 1924 – 1998
„Regulační, a tedy i reprodukční funkce jsou a budou stále více odnímány úředníkům a svěřovány automatům... Disponování informacemi je a bude záležitostí odborníků všeho druhu. Vládnoucí třída je a bude třídou těch, kdo rozhodují. “

Charles Eliot foto
Charles Eliot 1
britský diplomat 1862 – 1931
„Telegraf je nejmocnějším nástrojem pro despotu, jenž chce kontrolovat své úředníky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .