Citáty na téma uskutečnění


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Umění žít.To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku, a vrátili se k helénskému ideálu.Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu,bohatšímu než je ideál helénský.Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem,v němž budeme žít, a každý bude umělcem.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Lidský duch se živí tajemstvím a nemůže žít věčně pod poklopem, který by mu zaručil trvalé bezpečí a plně uskutečněné cíle.“ Fejeton – Tajemství


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Ženy nás insprirují k velkým činům, a pak nám brání v jejich uskutečnění.“

„Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění.“

Stanislaw Dygat foto
Stanislaw Dygat 13
polský spisovatel 1914 – 1978
„Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Jak často se zato mění v tragédii sny uskutečněné.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Lidstvo vždy potřebovalo vůdčí hesla, přesahující krátkodobé problémy a usilující o uskutečnění zdánlivě nemožného.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Utopisté jsou šťastní lidé, kteří se nikdy nedožijí uskutečnění svých snů.“

Mór Jókai foto
Mór Jókai 3
maďarský spisovatel 1825 – 1904
„Každý uskutečněný i neuskutečněný hrdinský čin byl dílem ženy.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Polygamie znamená nedostatečná uskutečnění sexu; je to jako když někdo trhá z roztržitosti zároveň pět hrušek.“

Nikolaj Berďajev foto
Nikolaj Berďajev 2
ruský filozof 1874 – 1948
„Ukazuje se, že utopie jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: jak se uvarovat jejich definitivního uskutečnění?… Utopie jsou uskutečnitelné. Život kráčí k utopiím. A začíná možné nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější.“


Erich Heckel foto
Erich Heckel 3
německý umělec 1883 – 1970
„O to jde: uskutečnění, nikoliv působení (1966).“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 198
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Jsou dva druhy zodpovědnosti.
Jedním je příprava
a druhým je uskutečnění.
Příprava je tvou zodpovědností.
Uskutečnění je Boží zodpovědností.“

Emile Coué foto
Emile Coué 9
francouzský psycholog a farmaceuta 1857 – 1926
„Je-li stanoven cíl, podvědomí na sebe vezme úkol nalézt pro­středky k jeho uskutečnění. A to je zákon podvědomí účelnosti.“

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Propagujte nejideálnější ideu a přece, svěříte-li její uskutečnění lidem, vždycky shledáte, že v ní našli i jiné cíle než ty, které jste měli na mysli. Proto nemusí být závadnými zjevy v náboženství vinna nauka, nýbrž ti, kdo ji provádějí a uvádějí do života.“ Přímá stezka

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .