Citáty na téma uspokojení


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat. Když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenná šípy a popelnice.“

James Lee Valentine 22
autor knih o osobnostním rozvoji
„Vaše mysl nemůže určit rozdíl mezi konstruktivními a destruktivními myšlenkami – pro váš duševní svět jsou stejné. Není záležitosti vaší mysli, jaké myšlenky produkuje – je to problém pro vás. Váš úspěch, uspokojení a naplnění to vše závisí na to jaké myšlenky převládnou ve vaší hlavě. Na co po většinu dne myslíte, tím se i po čase stanete.“


Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Občasné zjištění, že člověk přijde nezávisle na něco, co někdo moudrý vymyslel před ním, poskytuje dokonale paradoxní směs uspokojení a frustrace, hrdosti a pokoření zároveň.“

Daniel Ange foto
Daniel Ange 1
francouzský katolický kněz, řeholník a spisovatel 1932
„V každém člověku je kdesi hluboko ukryta touha po vnitřním naplnění, která se čas od času probudí - tváří v tvář velké radosti nebo třeba i bolesti... Tehdy zjistí, jak jsou ta malá “materiální” uspokojení nedostatečná. Umějme na tuto touhu odpovědět!“

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761
„Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Dluhy! Žádný silný člověk není bez dluhů! Dluhy jsou výrazem uspokojených potřeb a náročných prostopášností.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Chvála je obratná lichotka, skrytá a vybraná, a přináší uspokojení oběma stranám - jeden ji přijímá jako zasloužené ocenění svých hodnot, druhý ji udílí, aby bylo vidět, jak věci rozumí.“

Peter Jilemnický foto
Peter Jilemnický 2
československý diplomat, člen československého Národního ... 1901 – 1949
„Myslím, že není stoprocentní dokonalosti ani uspokojení.“


Og Mandino foto
Og Mandino 1
americký autor 1923 – 1996
„Pokud člověk nechápe pár jednoduchých pravidel, nemůže se podílet na tajemném aktu žití a nemá naději dosáhnout uspokojení.“

Dorothy Thompson foto
Dorothy Thompson 3
1893 – 1961
„Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života.“

Thomas More foto
Thomas More 10
anglický renesanční humanista 1478 – 1535
„Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém.“

Lydia Lunch foto
Lydia Lunch 11
americká zpěvačka, autorka a herečka 1959
„Sníš o mě? / Já o tobě sním. / Vyhladovělý duch / prahnoucí po tvém žáru / oceánu tvých očí / tvých vlhkých rtech / teplém uspokojení / Bez tebe jsem jen dutina / plná stracu - hromádka kostí / a na mase už nezáleží / Nedává to smysl / Kvůli tobě teď zpívám / Poušť se hlásí o mou krev / a já zapomínám dýchat“


Martin Monestier 2
francouzský novinář a spisovatel 1942
„Pomineme-li případy šílenství, platí, co napsal jistý spisovatel:, Pohlédnout smrti do tváře, smířit se s leckdy krutou agonií, dát přednost ztrátě života přinášejícího občas skutečné uspokojení a vystavit se obecnému opovržení, jež sebevraždu obklopuje, to nezasluhuje odsouzení, ale někdy obdiv.“

Amélie Nothomb foto
Amélie Nothomb 9
belgická spisovatelka 1966
„Ale opravdová krása má člověka nechat trošičku neuspokojeného: musí duši ponechat část její touhy.“ Milostní sabotáž

Wilhelm Reich foto
Wilhelm Reich 8
rakousko-americký psychiatr a psychoanalytik 1897 – 1957
„Potlačení přirozeného sexuálního uspokojení vede k různým druhům náhradních gratifikací.“

„Život je jeden, je nutné alespoň v jedné oblasti zkusit všechno. Vše je to velmi zajímavé. A pokud to dobře dopadne, a přináší to lidem nějaké uspokojení - tak proč to nedělat?“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .