Citáty na téma útěcha


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.“

Markus Zusak foto
Markus Zusak 56
australský autor 1975
„... Beze slov by z Führera nezbylo nic. Nebyli by belhající se vězni, žádná potřeba útěchy ani vychytralé triky, které nám mají zlepšit náladu. K čemu byla slova?... Zlodějka knih“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete
útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec
dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy -
jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893
„Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.“


Karel Jaromír Erben foto
Karel Jaromír Erben 6
český spisovatel 1811 – 1870
„V práci útěcha, spokojenost, bohatství a moc.“

Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy 22
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie c... -404 – -322 př. n. l.
„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.“

Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach 16
německý filozof 1804 – 1872
„Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků.“


Giacomo Leopardi foto
Giacomo Leopardi 8
italský básník 1798 – 1837
„Láska... je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou.“

 Zarathuštra foto
Zarathuštra 10
perský prorok a zakladatel zoroastrismu
„Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.“

Vincenc Beneš 1
český ilustrátor a malíř 1883 – 1979
„Umění má být ku potěše člověka, má mu ukazovat kladné stránky života a krásy přírody, má být útěchou a obranou proti zlu.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Je slabou útěchou vědět, že ten, kdo nám servíroval špatnou snídani nebo nás uctil levným vínem, vede zcela bezúhonný život. Ani nejvyšší ctnosti nás neodškodní za studené předkrmy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .