Citáty na téma útěcha


 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“

Markus Zusak foto
Markus Zusak 53
australský autor 1975
„... Beze slov by z Führera nezbylo nic. Nebyli by belhající se vězni, žádná potřeba útěchy ani vychytralé triky, které nám mají zlepšit náladu. K čemu byla slova?... Zlodějka knih“


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete
útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec
dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy -
jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893
„Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.“

Karel Jaromír Erben foto
Karel Jaromír Erben 6
český spisovatel 1811 – 1870
„V práci útěcha, spokojenost, bohatství a moc.“


Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy 22
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie c... -404 – -322 př. n. l.
„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.“

Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach 16
německý filozof 1804 – 1872
„Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků.“

Giacomo Leopardi foto
Giacomo Leopardi 8
italský básník 1798 – 1837
„Láska... je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou.“


 Zarathuštra foto
Zarathuštra 10
perský prorok a zakladatel zoroastrismu
„Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.“

Vincenc Beneš 1
český ilustrátor a malíř 1883 – 1979
„Umění má být ku potěše člověka, má mu ukazovat kladné stránky života a krásy přírody, má být útěchou a obranou proti zlu.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Je slabou útěchou vědět, že ten, kdo nám servíroval špatnou snídani nebo nás uctil levným vínem, vede zcela bezúhonný život. Ani nejvyšší ctnosti nás neodškodní za studené předkrmy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .