Citáty na téma utopie


Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Vedle nereálnosti své ideální obce signalizuje [Thomas More] možná především její nerealizovatelnost – nejlepší z možných světů bude zas jen prasečinec plný špehů a ožralých lhářů.“ Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě?“ Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem


Phil Bosmans foto
Phil Bosmans 7
belgický spisovatel a kněz 1922 – 2012
„Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez druhého nemůže rozvinout.“

Tristan Tzara foto
Tristan Tzara 7
rumunský a francouzský avantgardní básník, esejista a per... 1896 – 1963
„Princip ´Miluj svého bližního´ je pokrytectví. ´Poznej sebe´ je utopie, ale přijatelnější, neboť obsahuje v sobě zlomyslnost.“

Alphonse De Lamartine foto
Alphonse De Lamartine 5
francouzský spisovatel a politik 1790 – 1869
„Utopie jsou často jen předčasné pravdy.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá.“

„Utopie jsou důležité jako lakmusový papírek pro ideje, které povedou další kroky. “

Lina Wertmüllerová foto
Lina Wertmüllerová 1
italská filmová scenáristka a režisérka 1926
„Já osobně sice považuji anarchii za ideologickou utopii, ale přesto se domnívám, že usilování o anarchii je projevem toho nejniternějšího lidského hledání souladu s přírodou.“


Nikolaj Berďajev foto
Nikolaj Berďajev 2
ruský filozof 1874 – 1948
„Ukazuje se, že utopie jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: jak se uvarovat jejich definitivního uskutečnění?… Utopie jsou uskutečnitelné. Život kráčí k utopiím. A začíná možné nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Pokrok je realizace utopií.“

Adam Borzič 1
český básník, esejista a spisovatel 1978
„Bez utopie nelze žít. Utopie je horizontem.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Pokrok je jen uskutečňování utopii.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Pokrok je jenom uskutečňování utopií.“

„Pokrok je uskutečněná utopie.“

Jan Tesař 1
český esejista a historik 1933
„Já bych poradil světu, aby byl každý sám sebou. Víte, jak jsem poznával svět, nejdřív jsem viděl, že komunisté nejsou komunisté. Pokračování: socialisté nejsou socialisté, což se pozná třeba ze zmíněného projevu francouzského „socialistického“ prezidenta. Dále: křesťané už dávno nejsou christiani, nýbrž právě ti nejhorší farizejové, co Ježíše vydali na kříž. Co bychom si povídali: dívejte se, po ovoci jejich poznáte je. Aristokrati – jestli kdy byli, už dávno nejsou noblesa, nýbrž ušmudlaní kupčíci či šašci pro pobavení publika. A kapitalisté se netěší svými rozkošemi, ale kupují si vlády, armády, a – což je nejnovější hit – tajné služby... Pročež já nehlásám žádnou utopii, ale jenom ten cíl, aby každý byl tím, co o sobě deklaruje, což je, bohužel, asi ta vůbec nejsmělejší utopie.“

Karel Satoria 8
český římskokatolický duchovní 1953
„Mně ty naše kláštery připadají jako by jejich obyvatelé převzali roli běžce od Thermopyl, který doběhl, předal zprávu - a skonal... Jako by se současné kláštery smířily s tím, že jsou jen k tomu, aby dosvědčily svou holou existencí slavné časy své dávné historie, jenom předaly vzkaz svých prvních generací, že chtít vidět Boha hic et nunc, zde a nyní, není utopií.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .