Citáty na téma útrapa


 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Útrapy konejší klid.“


Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk bohatne i ze svých útrap.“

Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 36
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Povídám si, Němci stejně jsou blázni. Nebezpeční blázni. Já jsem byl taky tak trochu blázen, ale na útrapy sebe, kdežto Němci pořád na útrapy těch druhých.“ Ostře sledované vlaky

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.“

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník
„Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým.“


 Aischylos foto
Aischylos 23
starověký aténský dramatik -525 – -456 př. n. l.
„Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.“

Ji Stanislav Guth-Jarkovsk foto
Ji Stanislav Guth-Jarkovsk 2
český pedagog, překladatel, spisovatel a sportovní úřední 1861 – 1943
„Byl jsem proti tomu všemu bezmocný, a od chvíle, co paměť mi sahá, tedy už přes šedesát let, snáším trudy a útrapy jedné z nejohyzdnějších, nejsměšnějších a nejtrapnějších vad tělesných.“ o koktání

Emily Dickinson foto
Emily Dickinson 7
americká básnířka 1830 – 1886
„Útrapy pochybnosti rozesmutní míň, než fakt ze železa, kalený tvým Vím.“

Haruki Murakami foto
Haruki Murakami 45
japonský spisovatel, romanopisec 1949
„Tohle musím vědět, ať mi to přinese sebebolestnější útrapy. Vědět znamená být silnější.“ Muži, kteří nemají ženy, s. 19

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Sláva se získává jen útrapami.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .