Citáty na téma úžas


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Člověk se prý stal člověkem, když začal mluvit; ale jakmile začal mluvit, udělal druhého dne vtip: našel s úžasem, že se slovy možno si hrát. (...) Dávný člověk žasl nad kejklířstvím slov, jimiž je možno obracet vše naruby; toho překvapení se ovšem nezbavil ani nenasytil dodneška.“


Amy Tan foto
Amy Tan 2
americká spisovatelka 1952
„Uchovávat si falešné naděje znamená si prodlužovat trápení. - Údolí úžasu“

Arthur Golden 4
americký romanopisec 1956
„Zármutek je něco zvláštního; neubráníme se mu. Je jako okno, které se otvírá o své vlastní vůli. V místnosti je stále chladněji a nám nezbývá než se chět zimou. Ale to okno se pokaždé otevře o trochu méně a jednoho dne se s úžasem ptáme, kam se podělo.“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Lidé by z toho šíleli, kdyby astronomové objevili novou planetu. Ale zastavit se v úžasu nad svou vlastní nedokážou.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Poezie je mluva, kterou si vytváří básník, když chce vyjádřit svůj největší úžas.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.“

„Vězení je obludárium. Ani v nejvěhlasnějších cirkusech nemají tušení, oč přicházejí. Budu vaším principálem a provedu vás po tomto koutku pekla. Připravte se na to,ž e oněmíte úžasem. Pokud je ruka skutečně rychlejší než oko, nikdy nebudete vědět, která bije. Sám vím, že jsem to nevěděl. (Život po smrti)“


Louis Evely 11
kněz 1910 – 1985
„Víra udržuje naši mysl pozdviženou k Bohu, působí, že náš styk s Bohem je osobní, živý, pozorný, plný úžasu, objevů i naděje. To je nejkrásnější definice víry a manželská láska se podobá tomu, co tato definice vyjadřuje. Manželství zachovává mysl každého z manželů pozdviženou k tomu druhému. „Pozdvihuji své oči k horám, odkud přichází spása.““

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Tu stojíme ovšem před něčím božským, co mě uvádí v radostný úžas. Kdyby tomu skutečně bylo tak, že by toto krmení cizího mláděte procházelo vší přírodou jako něco obecně zákonitého, byla by tím rozluštěna mnohá hádanka a s hlubokým přesvědčením bychom mohli říci, že se Bůh smiluje nad mladými krkavci, kteříž volají k němu. (Rozhovory s Goethem)“

E. L. James foto
E. L. James 10
britská spisovatelka 1963
„„Znamená to, že se se mnou dnes v noci pomiluješ?” Do háje. Opravdu jsem to řekla? V úžasu
se mu pootevřou ústa, ale rychle se vzpamatuje.
„Ne, Anastasie, to teda neznamená. Tak za prvé, já se nemiluju. Jen šukám… a tvrdě.“

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„Pro muže se láska skládá ze stejných dílů : chtíče a úžasu. Ten úžas ženy chápou, o chtíči si jen myslí, že ho chápou. Jen málo z nich, tak jedna z dvaceti má alespoň představu o tom, co to ve skutečnosti je a jak hluboké má kořeny. /Pytel kostí/“


Erazim Kohák foto
Erazim Kohák 9
český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933
„Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.“

Amy Tan foto
Amy Tan 2
americká spisovatelka 1952
„Vzdorovat mnoho, poslouchat málo. - Údolí úžasu“

Debra Webb 21
americká spisovatelka
„Potřebuju, abyste mě chránila přede mnou samým, Vivian Graceová. Máte úžas… - Úžasné rty. To už jsem slyšela McBride. Od chvíle, kdy jste mi u sebe doma otevřel dveře a uviděl jste mě stát na prahu, se mě snažíte dostat do postele. Ale máte smůlu. To se vám nikdy nepovede. Měl byste přestat plýtvat energií. – Měla byste je nosit rozpuštěné. (Beze jména)“

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„S mnohými slovy se lidé setkávají, stejnou měrou nízkými i vznešenými; ty se však jimi nedej ani uvádět v úžas, ani se jimi nenechávej omezovat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .