Citáty na téma užívání


Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Jedno ze slov, které bylo nesprávným užíváním znehodnoceno, je výrazd i l e t a n t, jímž se dnes označuje člověk neodborník, konající některou činnost nebo provozující některé umění nedokonale a nezodpovědně. Co však původně znamenalo? Označovalo jedince, který svou práci koná s potěšením, který cítí rozkoš z dovednosti, jíž se dopracoval, který prožívá čistou radost z umění, k němuž dospěl. Přeji světu mnoho a mnoho diletantů.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti.“

Karol Irzykowski foto
Karol Irzykowski 24
polský spisovatel 1873 – 1944
„Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu.“

Karol Irzykowski foto
Karol Irzykowski 24
polský spisovatel 1873 – 1944
„Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu.“

Tito Lucrezio Caro foto
Tito Lucrezio Caro 15
římský básník a filosof -99 – -55 př. n. l.
„Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání.“


Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Užívání cizích slov je otázkou štěstí. Někdy se podaří říci je vhodně.“

Irving Washington foto
Irving Washington 1
anglický hráč kriketu 1879 – 1927
„Jazyk je jediný nástroj, který se stálým užíváním ostří.“

Karl Ditters von Dittersdorf foto
Karl Ditters von Dittersdorf 1
rakouský houslista a hudební skladatel 1739 – 1799
„Ještě jsem se dosud nikdy nesetkal se žádným skladatelem, který by vládl takovým bohatstvím myšlenek. Skoro bych si přál, aby nebyl tak marnotratný v jejich užívání. -- o Mozartovi“

René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
„Protože se rodíme jako děti a rozličně jsme soudili o smyslových věcech, dříve než jsme dosáhli plného užívání rozumu, jsme odváděni od poznání pravdy mnoha předsudky. Těchto předsudků se můžeme zbavit, jak se zdá, jen tak, že budeme jednou v životě pochybovat o všem, v čem nalezneme sebemenší podezření nejistoty.“


Jacques Tati foto
Jacques Tati 14
francouzský filmař 1907 – 1982
„Narkotika toliko odkládají splácení dluhu, jehož výše užíváním stále roste.“

„Pro nás je mateřským jazykem ukrajinština. Musíme svůj jazyk bránit. Denně dochází k omezování práva na užívání rodného jazyka. Ministerstvo školství Ukrajiny, které vede ukrajinofob Tabačnyk, dovoluje, aby se disertace obhajovaly v jiném než ukrajinském jazyce. Rodiče žáků v Doněcku prohlásili, že se upálí, pokud dojde k likvidaci ukrajinské školy v jejich městě.“

David Ben-Gurion foto
David Ben-Gurion 19
izraelský politik, sionistický vůdce, ministerský předsed... 1886 – 1973
„Docela si dokážu představit židovský stát deseti milionů (Židů, ale) pochybuji. Nevybrali bychom si tuto válku toliko za účelem užívání si tohoto drobného státu.“

Jan Blahoslav foto
Jan Blahoslav 12
český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duc... 1523 – 1571
„Chválíme víno a chválíme i pití neb užívání vína bez opilství a opilých nechválíme, a summou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí, abusus non foliit rem. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému zle posloužiti může. (Filipika proti misomusům) 1567“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .