Citáty na téma uznání


Mary Kay Ash foto
Mary Kay Ash 4
podnikatelka 1918 – 2001
„Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Ryzí soucítění je založeno na jasném uznání faktu, že druzí - podobně jako my sami - chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, ať je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“


„Závist je nejupřímnější formou uznání.“

Anne Frank foto
Anne Frank 11
židovská dívka, oběť holokaustu 1929 – 1945
„Bohatství, uznání, všechno lze ztratit, ale štěstí ve vlastním srdci může být jen zastřeno a bude tě, pokud žiješ, vždy znovu obohacovat.“

„Nízké sebevědomí pramení z nedostatku lásky a uznání.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

Petr Horký foto
Petr Horký 7
český cestovatel, moderátor, publicista a režisér 1973
„Cestování je jen jiná cesta, jak sebrat odvahu a přiznat si, po čem toužím. Ve finále to není nic moc originálního. Toužím po lásce, přátelích, po uznání a pochopení, po vědomí smyslu a užitečnosti. Toužíme po tom všichni na celém světě.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.“


Leóš Janáček foto
Leóš Janáček 4
český hudební skladatel 1854 – 1928
„Z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby zkvétalo to pole, jež mu usouzeno.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtějí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání.“

Hector Berlioz foto
Hector Berlioz 9
nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební k... 1803 – 1869
„Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu.“


Charles Michael Schwab foto
Charles Michael Schwab 2
americký podnikatel a veřejný činitel 1862 – 1939
„Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky.“

Boleslaw Prus foto
Boleslaw Prus 4
vůdčí postava v historii polské literatury 1847 – 1912
„Dovolte lidem, aby byli šťastni podle jejich vlastního uznání.“

Ivan Fontana foto
Ivan Fontana 100
1946
„Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nic tak nesnižuje člověka, který zasluhuje velké uznání za velký čin, jako když se pachtí ještě po drobných pochvalách za malichernosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 35 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .