Citáty na téma vědění


Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 101
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Dogmatické učení je smrt vědění.“


Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Napil se a pohlédl na mne obrovskýma modrýma očima, které seděly v jeho obličeji jako kus nebe. „Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným – ale nešťastným. Pojď, napij se se mnou na naivnost, hloupost a na to, co k tomu patří – na lásku, na víru v budoucnost, na sny o štěstí – na nádhernou hloupost, na ztracený ráj.““ Kniha Tři kamarádi

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Nikdy toho nechtěj moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným - ale nešťastným.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Fantazie je důležitější než vědění.“

„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„'Rozum' je síla duše, schopná zmocnit se vědění.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ Kniha Chatrč, kap. 11, str. 151

Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin 18
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci 1870 – 1924
„Bez vědění jsou dělníci bezbranní, dělníci s věděním jsou síla!“

Jack Kerouac foto
Jack Kerouac 17
americký spisovatel 1922 – 1969
„Když ztratíte rozum, dosáhnete nejvyššího dokonalého vědění.“


  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Chrabrost se neobejde bez vědění, čeho je třeba a čeho netřeba se bát.“

Charles Darwin foto
Charles Darwin 20
britský přírodovědec 1809 – 1882
„Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění. “

Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 24
britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942
„Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.“

Obrázky s citáty na téma vědění

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .