Citáty na téma větev


George Harrison foto
George Harrison 44
britský hudebník, bývalý člen Beatles 1943 – 2001
„Všechna náboženství jsou větve jednoho velkého stromu. Nezáleží na tom, kým pro tebe je, jak na Něj voláš; dokud to děláš.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Z toho všeho vyplývá obecné pravidlo, které nikdy nebo jen málokdy zklame: Kdo jinému dopomáhá k uchopení moci, sám sobě podřezává větev, na níž sedí.“


„Lípa je plna vůně. Proto jí lámou větve.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Den po dni, list po listu trháme ze stromu svého života. Jaký podzimní čas nás asi zamrazí, až bude poslední větev holá.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Zadržte, Ó smrtelníci, Loupíte živá těla pro tak bezbožné jídlo! A přitom je zde pro vás zrno a jablka, která vlastní vahou spadnou z ohnuté větve, jsou zde plody vína dmoucí se na vinné révě, chutné byliny a zelenina, které lze povařit, mléko a med. Země je šlechetná, nabízí veškerou výživu, které je vám třeba pro vaše stoly. Jídlo nevyžaduje žádné krveprolití a žádnou porážku.“ Metamorfozy

„Jsem na nejvyšší větvi.
Jsme vepsáni do nátěru.
Věřím ve znamení.
Záře ultrafialové.
Jezero. Modlitba. Je to krásné, být krásný v soukromí.“

Salvador De Madariaga foto
Salvador De Madariaga 3
španělský diplomat, spisovatel a historik 1886 – 1978
„Lidské činy jsou jako stromy - mají hodně kořenů a hodně větví.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti.“


Johannes Eckhart foto
Johannes Eckhart 10
německý teolog 1260 – 1328
„Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost.“

Meg Cabot foto
Meg Cabot 38
spisovatelka 1967
„Někoho jsi rozzuřil tak, že tě chce zabít. A nejen zabít, Townsende, honí tě jako pes. Tak koukej najít větev. Nejlíp nějakou s jehličím.“ Slepá vášeň

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Co tedy chceš, ty bludná duše? – Malovati a psáti. – Ale k čemu, proč? – Jako se křiví větve stromu. – Ale strom není za to placen, a ty chceš, musíš mít, nějaký plat a pensi! – Nechci; ale i tak jsem spíše strom než veřejný činitel. – A proč jsi tedy nespokojený? – Že nemohu býti dosti stromem.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Pro koho to píši? Nač? – Píši to jako když se křiví větve stromu.“


Karen Joy Fowler foto
Karen Joy Fowler 6
americká spisovatelka, povídkářka, editorka 1950
„... protože jsem se nedokázali shodnout ani na tom, že se neshodneme.“ Všichni jsme z toho úplně na větvi

Karen Joy Fowler foto
Karen Joy Fowler 6
americká spisovatelka, povídkářka, editorka 1950
„A to je přesně ten rozdíl mezi mnou a mým bratrem - já jsem se pořád bála, že mě něco donutí odejít někam pryč, a bratr věčně někam pryč odcházel sám od sebe. - Všichni jsem z toho úplně na větvi“

Karen Joy Fowler foto
Karen Joy Fowler 6
americká spisovatelka, povídkářka, editorka 1950
„Moje cesta k tichu byla trnitá, ale v patnácti jsem už po ní kráčela naprosto neochvějně.“ Všichni jsme z toho úplně na větvi

Karen Joy Fowler foto
Karen Joy Fowler 6
americká spisovatelka, povídkářka, editorka 1950
„Někdy se mluvení nejlíp vyhnete tak, že jste zticha, ale jindy se mluvení nejlíp vyhnete tak, že mluvíte.“ Všichni jsem z toho úplně na větvi

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .