Citáty na téma viník


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Spánek je nesmírně milosrdný: odpouští nám i našim viníkům.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Může počet viníků proměnit zločin ve ctnost?“


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn viník, než odsoudit nevinného.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Patří k tajemným zákonům života, že nevinní nesou vinu za viníky.“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Nedojde-li k potrestání viníků, nastane politický marasmus.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„"Ale já nejsem vinen," řekl K., "je to omyl. Jak muže člověk vubec být vinen? Jsme zde přece všichni lidé, jeden jako druhý."
"To je pravda," řekl duchovní, "ale tak obvykle mluví viníci."“


Marcel Pagnol foto
Marcel Pagnol 14
francouzský spisovatel 1895 – 1974
„Viníky lze snáze vybrat než vyhledat.“

Marcel Pagnol foto
Marcel Pagnol 14
francouzský spisovatel 1895 – 1974
„Viníky lze snadněji vybrat než vyhledat.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Viník se bojí zákona, nevinný pak osudu.“

„Srdce je viníkem všeho, co nám přináší utrpení a přece, jak sladký je to cumel našeho těla.“


„Odpouštět viníkům těch druhých je slabost, ne síla, není to odpuštění, ale spoluvina.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Dobře viník utrácí, když soudce podplatí.“

„Výčitka: pomalá gilotina viníka zapomenutého spravedlností.“

Karl Barth foto
Karl Barth 7
švýcarský protestantský teolog 1886 – 1968
„Evangelium začíná žít teprve tam, kde křešťané stojí vedle jiných a vyznávají: my jsme ještě mnohem bezbožnější, viníky jsme my, my v církvi. Nebylo by v Evropě zpohanštělých davů, kdyby tu byla skutečná církev.“ Křesťanská revue 1936

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .