Citáty na téma vladař


 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Mnoho pravd není pro vladaře o nic méně ostudných než mnoho pohřbů pro lékaře.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Moudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladaři nikdy neměli nouzi o vhodné záminky k porušení slova.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Přes všechen svůj blažený život jsou vladaři velmi šťastni v tom, že nemají nikoho, od koho by slyšeli pravdu, a jsou nuceni místo přátel mít lichotníky.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Přátelství širokých vrstev lidu je pro vladaře nezbytné; neboť jinak se v dobách zlých nemá o koho opřít.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Vladař neuměl rozseknout uzly, ale dokázal z nich udělat smyčky.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Každý vidí, jakým se zdáte být, ale málokdo vycítí, jakým opravdu jste.
(Vladař)“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.“

Jean Paul Marat foto
Jean Paul Marat 5
politik a novinář během francouzské revoluce 1743 – 1793
„Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.“

 Fridrich II. Veliký foto
Fridrich II. Veliký 14
král pruský 1712 – 1786
„Geniální lidé se rovnají vladařům.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky: otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.“


Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Netrvá království lásky, je-li v něm vladařů víc.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu."“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Vladaři, kteří si nemohou dovolit držet si šašky, musejí je dělat sami.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .