Citáty na téma vlastenectví


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

Fajsal I. foto
Fajsal I. 1
král syrský 1899 – 1933
„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“


Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Vlastenectví je ochota zabíjet a nechat se zabít z triviálních důvodů.“

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962
„Vlastenectví je živý smysl pro kolektivní zodpovědnost. Nacionalismus je hloupý kohout kokrhající na vlastním hnojišti.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Nacionalismu je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.“

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Každý národ se cítí nadřazený ostatním. To plodí vlastenectví - a války.“

Edith Cavell foto
Edith Cavell 1
britská zdravotní sestra 1865 – 1915
„Vlastenectví nestačí. Nenávist ani hořkost nesmím cítit vůči nikomu.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je pouze mizernou ctností...“


František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Vlastenectví mých národů je strach před velkými.“

Petr Hájek foto
Petr Hájek 1
český novinář a spisovatel 1951
„Vždyť kdo upírá deviantním spoluobčanům právo veřejně demonstrovat za prosazení hodnotového světa, v němž již řadu let je jediným 'ohroženým druhem' typicky běloch, heterosexuál a křesťan, v němž občanské ctnosti jako vlastenectví jsou denně vystaveny plivancům na mediálním pranýři? Šokující však je, když se tohoto pokřiveného hodnotového světa zastává, a dokonce ho svou autoritou 'zaštiťuje' údajně pravicový primátor či poslanec.(o Prague Pride, primátorovi Bohuslavu Svobodovi a poslanci Borisu Šťastném).“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je mizerná ctnost.“

Andrew Johnson foto
Andrew Johnson 2
1808 – 1875
„Vlastenectví je poslední věc, ke které se uchylují darebáci.“


Rudolf Habsbursko-Lotrinský foto
Rudolf Habsbursko-Lotrinský 1
rakouský arcivévoda 1858 – 1889
„Studium lidí, kteří žijí uvnitř hranic této říše, nepředstavuje jen velice podstatnou oblast činnosti odborníků, ale částečně ho lze využít při rozvíjení jednotícího vlastenectví. Lepším poznáním hodnot a typických znaků jednotlivých etnografických skupin a jejich vzájemné hmotné závislosti se musí posílit pocit solidarity, který spojuje všechny obyvatele vlasti. “

Hanuš Fantl foto
Hanuš Fantl 2
český básník 1917 – 1942
„Tlak budí protitlak. Alespoň u lidí s rovnými páteřemi. Když nás bijou po hubě, když nás vyhánějí, když nám věší na krk všechny zločiny světa, člověk, kterému nevypověděla službu čest, naučí se být teprve židem; stáhne se do sebe, nenechá se vyhazovat z národa a půjde sám. Tak by to řekl asi maloměšťák. Ale já jinak: Bijte si, blbci, bijte! Zatím jsem si vydobyl právo nazývat se Čechem, ne žvaněním o vlastenectví. Ne ze strachu o místo, o příslušnost, ale ze strachu o zem, o národ se z národa vyhodit nedám. Nazývat se Čechem, to si musí každý právo k tomu vydobýt. A já si je ještě vydobudu!! Pánové z pravicových večerníků, ještě se pozná, kdo je to český národ a kdo smí nosit jméno Čecha bez bázně.“ deníkový záznam z února 1939

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je nejhorší vlastnost.“

Jan Tykač 3
1842 – 1921
„Vlastenectví jest právě tak vnitřní cit jako přátelství, láska, zbožnosť a j. Jako tyto také i onen cit raději dle skutků než dle slov poznati se snažíme.“

Související témata

Obrázky s citáty na téma vlastenectví

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .