Citáty na téma vloha


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře, o kterých nic nevědí. Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo. “

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Pro bojovníka neexistuje někdo „lepší“ nebo „horší“; ke své osobní cestě má každý člověk potřebné vlohy.“ Rukověť bojovníka světla


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.“

John Ruskin foto
John Ruskin 33
anglický spisovatel a umělecký kritik 1819 – 1900
„Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat.“

Orison Swett Marden foto
Orison Swett Marden 19
americký spisovatel 1850 – 1924
„Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.“


Ivan Diviš foto
Ivan Diviš 8
český básník, esejista a spisovatel 1924 – 1999
„Každý člověk má všechno. I svého génia, i kolosální tupost, i schopnost rozhořčení, shovívavost i rouhačství a třeba v skrytu nošené ponětí o svatosti, svůj um a zkum a svoje nadání, i lásku k hudbě, i naprostou amúzičnost, i svou radost i své tajné hoře, domnívám se, že co do vloh a výbavy není lidí privilegovaných.“

Charlotte Brontë foto
Charlotte Brontë 9
anglická spisovatelka a básnířka 1816 – 1855
„Nemala som také vlastnosti a vlohy, aby som mohla vo svete nieco dosiahnut. Bola by som sa stále dopúštala chýb.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Využité podprůměrné vlohy získávají lepší jméno než zneužitý nadprůměrný talent.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .