Citáty na téma vnímání


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí.“


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Vnímání nám říká, že něco je. Myšlení nám říká, co ta věc je, cítění nám říká, co nás je hodno.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Cynik je zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky svým pozitivním myšlenkám a pocitu Lásky vytvoříte určité silové pole, které na jedné straně působí na okolní svět a na druhé straně změní frekvenci vnitřního vnímání samotného člověka.“

Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977
„Cesta k novému vnímání světa vede přes opuštění stávajícího.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání.“


Haruki Murakami foto
Haruki Murakami 45
japonský spisovatel, romanopisec 1949
„Čirá přítomnost je nezachytitelným postupem minulosti, pohlcující budoucnost. Veškeré vnímání je v pravdě již pamětí samotnou.“ Kafka na pobřeží

César Pelli foto
César Pelli 1
argentinský americký architekt 1926
„Architektura není malování. Je to mimořádná tvůrčí reakce na určité situace ... Jsem odhodlán k architektuře, která oslavuje život ... Architektuře, která vylepšuje život zdůrazněním vnímání, lehkosti a změny.“

Alan Alda foto
Alan Alda 11
herec a důstojník armády Spojených států 1936
„Zpočátku, na scéně i v životě, jsem doopravdy nevěděl, co znamená vnímat toho druhého. A naslouchání bylo pro mě především jakýmsi čekáním. Já mluvím, pak mluvíš ty. A já pak poslouchám, abych věděl, kdy mám zase začít mluvit já. Ale vnímání, jak jsem poznal, se neděje jenom tehdy, když mluvím; dochází k němu, ikdyž mluvíš ty, a taky mezitím.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Kdyby brány vnímání byly průzračné, každá věc by se člověku jevila taková, jaká je, neskonalá.“


Emil Cioran foto
Emil Cioran 3
rumunský filozof a esejista 1911 – 1995
„Bez prožitku nudy bych neměl svou identitu. Pouze prostřednictvím nudy mi bylo umožněno, abych se poznal. Kdybych ji nikdy nezakusil, nevěděl bych, kdo jsem. Nuda je setkáním se sebou - prostřednictvím vnímání nicoty sebe sama.“

Philip K. Dick foto
Philip K. Dick 8
americký autor 1928 – 1982
„Domnívám se, že lidské vzorce chování vnímáme omezeně. V rámci tohoto omezeného vnímání věřímě, že lidé jednají promyšleně a koordinovaně a jejich jednání je cílené na nás jako na jednotlivce, avšak ve skutečnosti jde o vzorce chování, které mají původ za hranicemi lidské mysli. A rozhodně nejsou zaměřené na nikoho z nás - mají mnohem širší záběr a projevují se ksrze nás všechny.“

František Skála foto
František Skála 1
český ilustrátor, malíř, sochař a výtvarník 1956
„Jestliže stavím svoji práci převážně na smyslovém vnímání, pak někdy přijímat méně informací může být prospěšné. Umělci by měli používat univerzální jazyk, jehož pomocí je možné navázat přátelství bez dlouhých řečí.“

„"Co je pro tebe prioritou života?
Tvé stíny a jejich odstranění
nebo světlo, které nezná žádné stíny?
Rozhodni se pro jednu z možností,
protože tak formuješ svůj život. "“
Aktivní vnímání, str. 108

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .