Citáty na téma vychování


Richard Dehmel foto
Richard Dehmel 5
německý básník a spisovatel 1863 – 1920
„Slušné vychování ženy spočívá v tom, že bude raději trpět, než aby se vnucovala.“

„Dobré vychování se ve tmě ztrácí.“


Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 42
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ... 1889 – 1963
„Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.“

Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald foto
Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald 1
francouzský filozof 1754 – 1840
„Domácí vychování má svá nebezpečí. Děti posuzují rodiče v době, kdy by je měli jen milovati, a stávají se přísnými často dříve, nežli je rozum, zkušenost i život naučí býti shovívavými.“

Joseph Ernest Renan foto
Joseph Ernest Renan 7
francouzský filozof a spisovatel 1823 – 1892
„Otázka vychování jest nynější společnosti otázkou života nebo smrti, otázkou, na níž závisí budoucnost.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.“

Bulat šalvovič Okudžava foto
Bulat šalvovič Okudžava 3
ruský spisovatel 1924 – 1997
„Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Dobré vychování nespočívá v tom, že nepoléváme ubrusy, ale v tom, že přehlédneme, učiní-li tak druhý.“


Edward Gibbon foto
Edward Gibbon 9
anglický historik a člen parlamentu 1737 – 1794
„Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Běžně říkáme, že někdo nemá žádné vychování, a přitom máme na mysli, že se chová velmi špatně.“

Irène Némirovsky foto
Irène Némirovsky 2
francouzsky píšící spisovatelka 1903 – 1942
„Dobré vychování slouží právě ke korigování reflexů lidské přirozenosti.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Vychování, jež obvykle dáme mladým lidem, je jenom druhá sebeláska, kterou v nich vzbudíme.“


Josef Podlipský foto
Josef Podlipský 1
český lékař a politik 1816 – 1867
„Odstonáváte silnými návaly krve k mozku nepřirozené ženské vychování svoje, to každodenní mnohohodinné seděni se schýlenou hlavou nad nějakou drobnou, oči namáhající prací. Duševně churava nejste; ale nechcete-li takto ochuravěti, tož vám jest neodkladno duševně se zaměstnávati, jinak nestojím za nic.“ Karolině Světlé

Adolphe Monod foto
Adolphe Monod 1
francouzský protestantský kněz 1802 – 1856
„Počátek jest rozhodující u vychování dobou. Prvá léta dětská kryjí v sobě směr, vládnoucí veškerým životem naším. A tato první léta náležejí matce.“

Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Velkou zajisté odkryl jsem lidstvu pravdu, dokáži-li, že člověk jest jenom plodem společenského vychování.“

Václav Křížek foto
Václav Křížek 1
český pedagog 1833 – 1881
„Jako špatným vychováním může se člověk tělesně státi mrzákem, tak mnohem snáze může se zmrzačiti duševně; a stavíme-li na soud lidský ty, kteří spolubližní své poškodili na těle, kam postavíme ty, kteří zmrzačí a zabíjejí útlé dítky duševně?.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .