Citáty na téma vychovatel


Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
„Zdánlivě to nyní vypadá tak, jako bychom byli vytvořili takovou českou vládu, která dovede do říše celý český národ. Chtěl bych zdůraznit, že poněmčení zamýšlíme, ale pouze těch, kteří jsou skutečně k poněmčení způsobilí. Počítám zhruba se 40 až 60 procenty...
Těm, kteří jsou způsobilí poněmčení, by se později pokud možno zprostředkovala práce v říši, aby se sem vůbec nevrátili. Ti, kteří poněmčení způsobilí nejsou, se odešlou po otevření osídlovacího prostoru kolem Ledového moře, v němž umístíme v budoucnu koncentrační tábory pro 11 miliónů židů z Evropy. Tam bychom pak mohli usadit Čechy, kteří nejsou způsobilí poněmčení. Jejich úkol by byl pozitivní, udělali bychom z nich dozorce, předáky, měli by možnost přivést si sem rodiny...
Dalším problémem, a to nejdůležitějším, je otázka českých škol a za druhé otázka mládeže. Obě budou vyřešeny společně... Zde je třeba uhodit především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice. Tady do toho musíme jasně říznout. Není technicky možné dát zavřít všechny české učitele a vytrhnout mládež z dosavadního ovzduší. To půjde bezpochyby při českém postoji k těmto věcem asi nejlépe na poli sportu...“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“


Zdeněk Matějček foto
Zdeněk Matějček 3
český psycholog 1922 – 2004
„Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude dobře snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel.“

Anton Semjonovič Makarenko foto
Anton Semjonovič Makarenko 7
ruský a sovětský pedagog a spisovatel 1888 – 1939
„Není špatná mládež, jsou jen špatní vychovatelé.“

Herbert Louis Samuel foto
Herbert Louis Samuel 23
britský politik 1870 – 1963
„Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru.“

Herbert Louis Samuel foto
Herbert Louis Samuel 23
britský politik 1870 – 1963
„Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.“

Michel Bréal foto
Michel Bréal 1
francouzský filolog 1832 – 1915
„Každý vychovatel má po boku ještě tajné spoluracovníky. Je to rodina, náboženství, druhové, mravy, zvyky a obyčeje v jeho okolí, časové míění a předsudky, divadlo, četba, velcí vrstevníci, tisk, veřejné příhody a příběhy, ať soukromé či národní nebo světové. Osoba vychovatelova je tedy v tom celém velkém díle vychovacím jen dosti malou částí.“


Mauro Piacenza foto
Mauro Piacenza 1
katolický kardinál 1944
„Papež František často označuje církev za „polní nemocnici.“ Tento tak jasný výraz se ujal. Přistoupíme-li tedy na tento obraz, můžeme říct, že zpověď je v této nemocnici oddělením první pomoci. Zpovědník je pastýř, otec, učitel, vychovatel, milosrdný soudce a lékař, který má pomáhat návratu do plných sil.“

Milan Uhde foto
Milan Uhde 12
český ministr kultury ČR, člen českého Parlamentu (1992-1... 1936
„Byl jsem přesvědčen, že kdo chce upevňovat morálku společnosti, má se stát vychovatelem, státním zástupcem, policistou nebo knězem. Pro politika je podle mého názoru morálka nikoli cílem, ale nepostradatelným nástrojem jeho důvěryhodnosti.“

Leopold (vévoda z Albany) foto
Leopold (vévoda z Albany) 1
britský princ 1853 – 1884
„Musím přiznat, že mě mé otroctví začíná unavovat, těším se na den, kdy budu schopen prolomit mříže mé železné klece a navždy uletět. (v dopise svému vychovateli) “

Christian Garve foto
Christian Garve 1
německý osvícenský filozof 1742 – 1798
„Člověk není hlína, kterou by vychovatel nebo moralista mohl utvářeti po své libosti; ale jest rostlinou, která majíc zláštní přirozenou sobě povahu a podobu, jím jakožto zahradníkem může býti pěstována, dospělosti dochována a přivedena k dokonalosti co možno největší. Vychovatel nikdy nezpůsobí, aby na plané jabloni rostly broskve, ovšem pak může se dodělati toho, aby nesla jablka sladká.“


Heinrich Zschokke foto
Heinrich Zschokke 1
německý spisovatel 1771 – 1848
„Každý člověk dospělý jest, aniž na to mysle, vychovatelem mládeže, byť i jemu byla docela cizí.“

Konrad Celtis foto
Konrad Celtis 1
německý renesanční humanista 1459 – 1508
„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“

Johann Friedrich Herbart foto
Johann Friedrich Herbart 4
německý filozof, psycholog a zakladatel pedagogiky jako a... 1776 – 1841
„Vychovateli jest velmi důležito studovati zkušenosti a rozumy moudrých mužů. “

Bernhard Gottlieb von Denzel 2
německý pedagog 1773 – 1838
„Dětská duše je kniha, v níž vychovatel neustále má čítati.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .