Citáty na téma vydání


Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen 21
dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 – 1875
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení jeho berní poplatnosti.“


Douglas Adams foto
Douglas Adams 24
anglický spisovatel, humorista a dramatik 1952 – 2001
„Představa, že se Bill Gates zjevil jako rytíř v zářivém brnění, aby vytáhl všechny zákazníky z bryndy technologického chaosu, šikovně přehlíží skutečnost, že to byl právě on, kdo je do ní prodejem druhořadé technologie přivedl, a pokračuje v tom i dnes. (1995; při příležitosti vydání Windows 95)“

Robert Lembke foto
Robert Lembke 12
německý televizní moderátor 1913 – 1989
„Fráze: lež v salónním vydání.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 62
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Je správné, aby země čerpala své příjmy z těch zřídel, které sama pomáhá budovat. Veškerá vydání země sledují ten účel, aby byla zlepšena hospodářství všech občanů v zemi a veškeré daně jsou placeny z hospodářské činnosti občanů. Náklady země na elektrizaci, melioraci, odborné školství, na kontrolu obecního hospodářství mají jediný účel, aby byly zvýšeny příjmy občanstva, aby byla zvýšena výroba, zlepšeny živnosti, obchod, průmysl, zemědělství z čehož plynou daně z příjmu a obratu do státních pokladen.“

„Apetit je hlad v luxusním vydání.“

Jan Karafiát foto
Jan Karafiát 5
český evangelický farář a spisovatel 1846 – 1929
„On jediný dokázal dětem říci, že na světě je smrt, a nevylekal je. — Jan Skácel, předmluva k vydání Broučků roku 1967 („Kniha, která si odpočinula“)“


 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.“

John Clare foto
John Clare 1
1793 – 1864
„Kdyby život měl druhé vydání, nadělal bych takových korektur…“

Claude Navier foto
Claude Navier 1
francouzský inženýr a vědec 1785 – 1836
„Je to práce, kterou jen málo mužů je schopno číst a jen jedna žena ji byla schopna napsat.(o Marie-Sophie Germainové po vydání její první odborné publikace v roce 1821)“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Chtít mít čest bez poskvrny, to by bylo příliš velké vydání.“


„Být s něčím stoprocentně vyrovnaný může taky znamenat mít až moc velké sebevědomí, a ztrácet tak nad sebou kontrolu. Vyrovnávat se se svou sexualitou je pro mě proces na celý život, stejně jako se vyrovnávat se životem jako takovým. Možná i vydání týhle knížky je součást toho procesu.“

William Wilberforce foto
William Wilberforce 16
anglický politik 1759 – 1833
„A jistě, člověk by řekl, že není zapotřebí přílišné neodbytnosti, abychom lidi pohnuli ke čtení té svaté knihy. Rozum tomu velí, zjevení tomu nařizuje: “Víra pochází z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.”— „Ptejte se na Písma.”— „Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás.“ Taková jsou prohlášení a příkazy inspirovaných autorů; příkazy potvrzené doporučením všech, kdo poslouchají to napomenutí. Leč, lze však popřít, že co se týče Biblí v našich domácnostech, jsme nevědomí jejího obsahu; a že z toho ve velké míře vyplývá, že větší část křesťanského světa ví tak málo a mýlí se tak moc v tom, co se dotýká náboženství, které vyznávají?“

Mirek Topolánek foto
Mirek Topolánek 21
český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, se... 1956
„"Chci ocenit premiéra Mirka Topolánka, pochopil, že Evropa není jen Brusel, ale také Londýn, Madrid, Praha, Brno nebo Třebíč - J. M. D. Barroso ve speciálním vydání pořadu Otázky Václava Moravce“

Radovan Krejčíř 32
český podnikatel a fraudster 1968
„Dlouho jsem mlčel. Ne proto, že bych neměl co říct, ani proto, že jsem zaplaten do některých kriminálních činů, se kterými jsem spojován. Dal jsem na radu právníka a o některých tématech do médií mluvit nemohu, abych v žádném směru neovlivňoval žádost o mé vydání nebo moji žádost o azyl. (Padrino Krejčíř - Afričan)“

Obrázky s citáty na téma vydání

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .