Citáty na téma výhoda


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.“

Gerald Durrell foto
Gerald Durrell 7
přírodovědec, ošetřovatel, ochránce přírody, autor a tele... 1925 – 1995
„Demokracie má své výhody, ale občas lze dosáhnout víc s trochou laskavé diktatury.“


Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. “

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.“

Jurij Borisovič Norštejn foto
Jurij Borisovič Norštejn 1
sovětský filmový režisér 1941
„Animátoři jsou jediní filmoví tvůrci, kteří se ocitají v podstatě v božské pozici. Přemýšlel jsem o tom, jak vlastně bůh přišel na to, jak má vypadat Eva. V tom máme my jako tvůrci už určitý náskok a výhodu, protože už můžeme využívat analogie, vidíme už svět kolem sebe. Právě jsem sledoval ženu na druhé straně místnosti, vytvářel jsem si v hlavě možný příběh o ní. Animátoři jsou na tom určitě lépe, než tvůrci hraných i dokumentárních filmů. Můžeme opravdu stvořit celý svůj svět.“

Francis Scott Fitzgerald foto
Francis Scott Fitzgerald 16
americký spisovatel 1896 – 1940
„Vždycky když dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že všichni lidé na tomhle světě neměli takové výhody jako ty.“ Velký Gatsby

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„K čemu je vám dobré pouštět se do hledání pravdy s někým, kdo není schopen rovného kroku ani náležitého způsobu?... Jeden potáhne na východ, druhý na západ, všichni společně ztratí ze zřetele podstatu věci a utopí ji v záplavě podružností. Hodinu budou bouřit, a pak již vlastně nebudou vědět, co vůbec hledají: jeden se k věci ještě nedostal, druhý se nad ni povznesl, třetí je kdesi vedle... Jiný zase ukapává slova a považuje je za argumenty; další uplatňuje jen výhodu silnějších plic; ještě další končí tím, že vyvrací sám sebe. A máme tu jiného, který nás ohlušuje zbytečnými úvody a odbočkami; a ještě jednoho, ten bojuje holými nadávkami a hledá chlup, aby se mohl zbavit rozprávky s vtipným soupeřem, jehož argumenty ho vhánějí do úzkých; a posledního, který z věci nechápe ani zbla, ale snaží se vás obklíčit pletivem svých dialektických úskoků a rohatkami svých zasukovatých formulí.“

„Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Společnost je založena na vzájemné výhodě.“


„Cestování letadlem má proti jinému tu výhodu, že se při něm se svými spolucestujícími nudíte mnohem kratší dobu.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Neocenitelná výhoda svobody není v tom, že děláme vše, co se nám uráčí a k čemu nás okolnosti svádějí, nýbrž se můžeme bez překážek a tajností přímočaře dělat to, co považujeme za správné a výhodné.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Psaním uměleckých kritik má oproti sebevraždám jednu výhodu - při sebevraždě připravujete o život sebe, při umělecké kritice vraždíte druhé.“

Obrázky s citáty na téma výhoda

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .