Citáty na téma výklad


Robert Redford foto
Robert Redford 4
herec a režisér ze Spojených států 1936
„Ve škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna a fantazíroval, než neslouchal výkladům.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...“ Výklad viery 1412


Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Nejdůležitější věci se nejhůře vyjadřují, protože slova umenšují jejich skutečný význam. Je těžké zaujmout cizí lidi výklady o světlých stránkách svého života.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Je třeba si uvědomit, že dlouhý a krátký výklad směřují k témuž cíli.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.“

 Osho foto
Osho 74
indický mystik 1931 – 1990
„Máte-li pocit, že se vám děje něco zlého, je to z vaší strany mylný výklad. Je to určitě požehnání v nějakém převleku.“

„Je to neuvěřitelně silná osobnost. Je výjimečný například tím, že hudební emoce propojuje s hlubokým výkladem lidského života, u něj jsem pochopil, o čem vypráví Čajkovskij, ke kterému přistupoval s nesmírně hlubokým vhledem do ruské duše a citů. -- o Juozovi Domarkasovi“

Širín Ebadíová foto
Širín Ebadíová 1
íránská právnička, aktivistka za lidská práva, a držitelk... 1947
„Islám, stejně jako ostatní posvátná náboženství, má mnoho výkladů. V křesťanství máte jednu církev, která akceptuje potraty, a máte další, která ne. Totéž je v islámu. Když se podíváte na Taliban, jejich islám může být militantní, ale pak se podíváte na Malajsii, na Indonésii, tam militantní nejsou. Na světě je přes jednu a půl miliardy muslimů, nemůžete je házet do jednoho pytle. “


André Gide foto
André Gide 18
francouzský romanopisec a esejista 1869 – 1951
„Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života.“

Stanislav Komenda foto
Stanislav Komenda 12
český profesor a aforista 1936 – 2009
„Čím užší téma, tím obšírnější výklad.“

John Knox foto
John Knox 10
skotský duchovní, spisovatel a historik 1505 – 1572
„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

Johann Albrecht Bengel foto
Johann Albrecht Bengel 1
německý teolog 1687 – 1752
„Děti mnoha výklady přetěžovati radno není. Tu a tam na některých nesnadných místech nebo neznámých rčeních smysl krátce ukázati je tím lepší. Studnař odstraňuje pouze překážky, potom teče voda sama sebou.“


Jiří Grygar foto
Jiří Grygar 15
český astronom 1936
„Evoluce života na Zemi přirozeně je solidní vědecká teorie, která podává jednotný výklad dějů, které se odehrály v pozemské biosféře od doby vzniku života před minimálně 3,8 miliardy let. Podrobnosti najdete přirozeně jak v učebnicích evoluční biologie, tak v mnoha populárně/vědeckých knihách, které napsali naši odborníci, anebo které byly přeloženy do češtiny. Podtrhuji, že pro věřícího člověka tím nevzniká ani ten nejmenší problém, protože mezi vědou a vírou v křesťanském pojetí nemůže z principu být žádný rozpor. Rozpory jsou pochopitelně mezi vírou a pověrou a vědou a pavědou, ale tak tomu bylo odjakživa.“

Stanislav Komárek foto
Stanislav Komárek 11
český biolog, filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1958
„Sociomorfní modelování v rámci biologického myšlení jest skutečnost, že 'každá doba při výkladu živé přírody vybere z široké „samoobsluhy jevů“, kterou skýtá, ty, které potvrzují základní principy jejího fungování.' Celý děj ovšem probíhá na nevědomé rovině, cílem biologů téměř žádné éry není apologie společenského uspořádání („správně“ pochopitelně funguje jen ta společnost, která nějak odpovídá „přirozenému“ uspořádání světa a toho živého zvláště), ale právě a jen poznávání živé přírody. “

Walter Kasper foto
Walter Kasper 2
kardinál a biskup katolické církve 1933
„Papež František, od prvního dne svého pontifikátu, prezentuje to, co bych nazval jeho prorockým výkladem Konsilu, a zahájil novou fázi jeho přijetí. Změnil program: v popředí jsou problémy jižní polokoule.“

Jiří Grygar foto
Jiří Grygar 15
český astronom 1936
„Je známo, že byla období, kdy se teologie s přírodní vědou velmi nesnášela, ale na druhou stranu byla zase jiná období, kdy se snášela velice dobře. Takovým obdobím byl například vrcholný středověk. O něm si sice většina lidí myslí, že byl „temný“, ale to je neobyčejně naivní výklad. Ve skutečnosti, jako každá jiná historická epocha, také středověk měl své světlé i temnější stránky. Kdybychom mluvili jen o těch „temnotách“, pak by právě novověk nedopadl nejlépe, zejméne s ohledem na to, co se odehrávalo v právě uplynulém dvacátém století.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .