Citáty na téma výrobek


„Kouření uklidňuje nervy, rozčilené špatnou jakostí tabákových výrobků.“

„Výrobek nesmí být skladován při vysoké, pokojové ani nízké teplotě, hrozí jeho poškození.“


„Když si zakoupíte výrobek, obdržíte návod k použití. V případě dostanete-li život, nic takového k tomu není.“

„Určit mizerný výrobek lze nejsnáz podle toho, že proti němu nikdo ve firmě nic nenamítá.“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.“

Victor Kiam 1
1926 – 2001
„Prvním pravidlem marketingu je mít skvělý výrobek. Druhým pravidlem je nikdy nezapomínat na první pravidlo.“

John Steinbeck foto
John Steinbeck 34
americký spisovatel, novelista 1902 – 1968
„Rozkoš je sériový výrobek, štěstí nikdy.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce.“


Oliviero Toscani foto
Oliviero Toscani 9
italský fotograf 1942
„Reklama neprodává výrobky, ale uniformní způsob života.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Člověk, špičkový výrobek, a tolik nedostatků.“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Máte za to, že Evropané způsobili na planetě větší de­vastaci než jiné civilizace? Pokud bychom to působení měli kvantifikovat, tak nejspíš ano, ale mimoevropské země to už dnes silně dohánějí. Ale Evropané mají odpovědnost i za to, co se děje mimo Evropu, protože vina je i tam, kde jsme něco zapomněli udělat anebo prostě neudělali, nejen tam, kde jsme sami něco zlého provedli. To je ostatně také jeden z dosud málo doceňovaných evropských morálních vynálezů. Souvisí to velmi hluboce s chápáním svobody: jsme skutečně svobodni jen tam, kde jsme ochotni na sebe vzít vinu i tam, kde jsme sami aktivně a osobně nic nezavinili. Kdo toho není schopen, nemůže být a ani není opravdu svoboden. Svoboda bez odpovědnosti přestává být svobodou a stává se libovůlí nebo svévolí. V tom smyslu jsme my, Evropané, odpovědní za to, že třeba v Africe dnes ozbrojené černé bandy terorizují a přímo masově likvidu­jí jiné kmeny, které považují za nepřátelské: ty zbraně, jichž používají, pocházejí od nás – už jako vynález a technický prostředek, většinou i jako výrobky.“

Edgar Faure foto
Edgar Faure 5
francouzský politik 1908 – 1988
„V politice je to jako v hospodářství. Když nemá reklamace úspěch, je třeba změnit výrobek.“


Arthur Honegger foto
Arthur Honegger 7
švýcarský skladatel 1892 – 1955
„Poslání skladatele má tu větší zvláštnost, že v sobě spojuje i zaujetí člověka, jež usilovně zhotovuje výrobek, který nikdo nechce.“

Ladislav Špaček foto
Ladislav Špaček 2
český novinář, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1949
„Budu volit jednu z pravicových stran. Pravice totiž sází na samostatnost občana, na jeho osobní vůli rozhodovat se samostatně o svém osudu (levice prosazuje silný stát, který o občana pečuje). Buď to bude TOP 09, bude úspěšná, protože má charismatického Karla Schwarzenberga, ztělesnění moudrosti a tradičních hodnot, a skvělého ministra financí Miroslava Kalouska, který drží finance na uzdě a díky němuž patříme mezi evropské státy s nejlepší prosperitou ekonomiky, nebo ODS, která má obrovské zásluhy o vybudování demokratického a právního státu. Nebudu volit socialisty, kteří rozdávají (moje) peníze na zbytečnosti, ani zájmové slepence podnikatelů, kteří už mají všechno, jen jim chybí politická moc, jejich programy či hesla mají ryze marketingovou povahu – tak jako jiné reklamy na výrobky, které se prý výhodně liší od těch běžných. Z jejich plakátů na nás vlídně shlížejí sympatické a usměvavé tváře lidí, kteří to konečně s republikou myslí vážně. Než se nadějeme, promění volební zisky do parlamentních funkcí a ministerských křesel, potažmo do hmotných statků.“ Odpověď na otázku: "Koho budete volit v podzimních parlamentních předčasných volbách 2013?"

Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera 78
český senátor českého Parlamentu 1947
„Ten zákon totiž není o kouření, ač to tak na první pohled vypadá a s kouřením jistě souvisí, ale on je o zákazu reklamy na legální schválený výrobek, dokonce zařazený mezi potraviny a pochutiny, nemýlím-li se, což možná je samo o sobě poněkud komické, ale já bych uvítal a asi bych hlasoval pro, kdyby v návrhu zákona byl zákaz výroby a distribuce cigaret, zákaz výroby a distribuce alkoholu. Protože, opakuji znovu, že neznám kuřáka a sám jsem poměrně silný kuřák, to přiznávám a stydím se za to hluboce, ale nikdy v životě jsem nebil ani moji ženu, ani moje děti, na rozdíl od mnohých jiných, kteří po třech pivech vymlátí celou rodinu, ničí obecní i soukromý majetek a nikomu to nevadí. A že alkohol také škodí zdraví, je určitě zcela jasné.“

Emil Hakl foto
Emil Hakl 2
český novinář a spisovatel 1958
„Kniha - výrobek - se rozeběhne po pultech, lidi si to přečtou - a to je konec zprávy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .