Citáty na téma vyučování


Ezra Pound foto
Ezra Pound 10
americký básník a kritik 1885 – 1972
„Skutečné vyučování se omezuje jen na žáky, kteří trvají na tom něco se naučit. Ostatní se podobá chovu dobytka.“

Ivan Illich foto
Ivan Illich 2
rakouský filozof a teolog 1926 – 2002
„Studentům je systematicky vštěpováno, aby se spokojili s vyučováním namísto učení se, postupem na vyšší stupeň školy namísto vzdělání, s vysvědčením či diplomem namísto znalosti věci a se sebevědomým projevem namísto schopnosti říci něco nového. Škola je směřuje k tomu, aby akceptovali služby namísto hodnot.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Žádnou jinou knihu, než svět. Žádné jiné vyučování než fakta.“

Chrie Carter-Scott foto
Chrie Carter-Scott 3
americká spisovatelka 1949
„Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé.“

Richard Bach foto
Richard Bach 25
americký duchovní spisovatel 1936
„Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni máme co učit, uskutečňovat a vyučovat.“

Jan Havelka foto
Jan Havelka 1
moravský středoškolský profesor, etnograf, spisovatel a r... 1839 – 1886
„Hlavní a nejdůležitější pomůckou k ušlechtění krasocitu národu našeho jest, aby učitel vyučování v kreslení nepokládal za vitaný pro sebe odpočinek nebo duchamorné zabíjení času, nýbrž aby mu usilovnou a upřímnou píli věnoval.“

Martin Hattala foto
Martin Hattala 1
slovenský římskokatolický kněz a jazykovědec 1821 – 1903
„Jazykozpyt a vyučování jazykům neméně těžké než vnešené úlohy své jen tak rozřeší, jestli stále před očima budou míti vzájemný ten poměr který slovy co částkami vět vládne .“

Bernhard Heinrich Overberg foto
Bernhard Heinrich Overberg 1
německý teolog a pedagog 1754 – 1826
„Učitelky jsou od přírody schopnější děvčata vésti, vyučovati a - na čemž při pohlaví ženském více na vyučování záleží - je vychovávati, jim ženskou mysl vštěpovati a je zvykati mravu ženskému. Mravní nebezpečí více se odvaruje, bývají-li dívky o sobě učitelkou vyučovány.“


Augustin Štancl 4
1871 – 1962
„Naše škola celkem uráží a šlape práva katolíků, znásilňuje jejich svědomí a neuznává jejich světového názoru. Pravíme: celkem, poněvadž jsou čestné výjimky mezi učiteli, ale duch naší školy a našeho vyučování je protikatolický a nevěrecký! Návštěva však této školy je pro katolické děti závaznou? To jest vrchol náboženské nesvobody.“

Karl Christoph Gottlieb Zerrenner foto
Karl Christoph Gottlieb Zerrenner 1
německý pedagog a teolog 1780 – 1851
„Ve mnohých školách pro samé učení mluvnici zanedbávají a zapomínají učitelé učiti žáky mluviti, což přec účelem jest; často celé vyučování nebývá nic jiného než mučení paměti grammatickými názvy a pravidly.“

Michail Bakunin foto
Michail Bakunin 2
ruský revolucionář, filozof a teoretik anarchokolektivismu 1814 – 1876
„Princip autority je přirozeným východiskem vývoje dětí, je nutným a potřebným, dokud nedovede dítě myslet. Ale jakmile se projeví v dítěti první myšlenka a první problesk rozumu, je autoritářská výchova nemožnou a protipřirozenou, vyučování nutně podmiňuje naprosto svobodné dítě a nové horizonty, jež se dítěti otevírají, jsou negací vší autority.“

François Guizot foto
François Guizot 3
francouzský historik, politik a spisovatel 1787 – 1874
„Vyučování bez vychovávání není ničím, a vychovávání bez náboženství nestojí za nic. Duše nevzdělá se a nenaučí mravnímu pořádku, nemá-li na vědomí, že ji stále vidí a nad ní vládne Bůh, jenž ji stvořil, a jež ji bude jednou souditi.“


„Jen málo křesťanů dovede vést kázání nebo biblická vyučování, ale všichni mohou mocně kázat svým životem podle krásných zásad biblické pravdy.“

Josef Alexandr Helfert foto
Josef Alexandr Helfert 1
český historik, právník a úředník 1820 – 1910
„Do školy obecné jako počáteční školy patří jako základ všeho vyučování jen mateřská řeč samotná. Hlavní a měštanské školy, pokud jejich cíl směřuje k duševnímu a mravnímu povznesení mládeže, která hospodářství a průmyslu se chce věnovati, mají toho cíle domáhati se prostřednictvím mateřské řeči, druhá řeč má býti úkolem jich jen tam, kde je toho praktická potřeba.“

 Prótagorás foto
Prótagorás 5
před-sokratovský řecký filozof -486 – -411 př. n. l.
„Vyučování vyžaduje nadání i cvičení.“

Petr Sgall 1
český lingvista a vysokoškolský pedagog 1926
„Theorie může být jen tehdy vědecká, je-li v souladu s potřebami praxe. Jazyková theorie má dát vědecký podklad pro vyučování cizím jazykům i překládání z nich.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .