Citáty na téma využití


George Dennis Carlin foto
George Dennis Carlin 12
americký stand-up komik 1937 – 2008
„Bilióny a biliony modliteb každý den se ptají, žebrají a prosí o laskavost. 'Udělej to' '' dej mi tamto '' Chci nové auto '' Chci lepší práci '. A většina z těchto modliteb se koná v neděli. A já říkám: dobře, modlete se za všechno, co chcete. Modlete se za cokoli. Ale... co je to s božským plánem? Pamatuješ si to? Božský plán. Dlouhou dobu Bůh vytvářel svůj božský plán. Dalo to hodně přemýšlení. Rozhodl se, že to byl dobrý plán. Zkusil to v praxi. A po miliardy a miliardy let se božský plán dařil dobře. Teď přijdeš a modíš se za něco. Dobře, předpokládejme, že to, co chceš, není v Božím plánu. Co po něm chceš aby udělal? Změnil plán? Jenom pro tebe? Není to trochu arogantní? Je to božský plán. Jaké je využití Boha, jestliže každý chudý blbec s dvou dolarovou modlitební knihou může přijít a zku**it váš plán? A je tu další problém, který byste mohli mít; Předpokládejme, že vaše modlitby nejsou zodpovězeny. Co na ti řeknete? "No, to je Boží vůle. Boží vůle je správná. " Dobře, ale pokud je to Boží vůle a on si stejně bude dělat co chce; proč se ku*va obtěžují s modlitbou? Zdá se mi to jako velká ztráta času. Nemohl byste prostě přeskočit modlitbu a dostat se k jeho vůli?“ George Carlin z "You Are All Diseased"

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.“


Che Guevara foto
Che Guevara 18
argentinský marxistický revolucionář 1928 – 1967
„V okamžiku, kdy to bude nezbytné, budu připraven položit život za svobodu kteréhokoliv latinskoamerického národa, bez ptaní kohokoliv na cokoliv, bez jakýchkoliv požadavků, bez využití kohokoliv.“

Bill Gates foto
Bill Gates 20
americký průmyslník a filantrop 1955
„Peníze za určitou částkou pro mě nemají žádné využití. Jediné jejich využití je vybudování organizace, která věnuje tyto peníze chudším částem světa.“

Phillip Stanphone Chesterfield foto
Phillip Stanphone Chesterfield 15
britský státník a spisovatel 1694 – 1773
„Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených.“

James Dewey Watson foto
James Dewey Watson 1
americký molekulární biolog, genetik a zoolog 1928
„Je nezbytné, abyste byli mírně nevyužití, pokud chcete vykonat něco významného.“

Erich Steinhard 1
1886 – 1941
„Na Sukově symfonické tvorbě můžeme sice stanovit podíl polytematiky a polyrytmiky, hojné využití kontrapunktických technik i řetězení akordů, harmonie je až na hranici skrjabinovského myšlení a stavba zásadně asymetrická. A přece je jeho dílo na hony vzdáleno polytonalitě francouzsko-ruského slohu i atonalitě německého umění. Jedno zůstává při tomto obrovském aparátu a jeho orchestrální hypertrofii záhadou: jak dociluje při rozsáhlosti těchto skladeb takové průzračnosti a neustálých proměn zvukových představ. “


Krzysztof Pomian 1
polský filozof a historik 1934
„Čas dějin historiografie skončil. Dnes potřebujeme historii historie, která by do středu svého bádání položila interakce mezi znalostmi, ideologiemi, požadavky na psaní, zkrátka mezi různými a někdy i protichůdnými aspekty historické práce, a umožnila tak postavit most mezi dějinami věd a dějinami filozofie, litaratury a snad i umění, nebo ještě lépe mezi dějinami poznání a dějinami jejich různého využití.“

William Lipscomb foto
William Lipscomb 1
chemik, držitel nobelovy ceny 1919 – 2011
„Pro mne tvořivý proces, za prvé, je podmíněn dobrými devíti hodinami spánku denně. Za druhé, nesmí být tlačen potřebou praktického využití.“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Přicházet na udivující objevy je snadné. Velmi obtížné je zdokonalit je do té míry, aby mohly nalézt praktické využití.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Ó, drahý příteli, miluješ-li své děti, vyzývám tě, nenech ten čas, kdy je nejvhodnější zasévat zvyk se modlit, pominout nevyužitý. Měl-li bys děti v něčem cvičit, cvič je aspoň ve zvyku se modlit.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Využité podprůměrné vlohy získávají lepší jméno než zneužitý nadprůměrný talent.“

„Nejlepším využitím jazyka je mlčení.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .